Rada programowa

prof. dr hab. inż.  Jerzy Merkisz (Przewodniczący Rady Programowej)

prof. dr hab. inż. Stanisław Kruczyński (Zastępca Przewodniczącego ds. nauk technicznych)

prof. dr hab. Jerzy Wronka (Zastępca Przewodniczącego ds. nauk społecznych)

Colonel Dr. habil. Ing. Pavel Foltin, Ph.D. University of Defence, Brno, Czech Republic

prof. dr hab. inż. Kazimierz Lejda

prof. dr hab. Bogusław Liberadzki

prof. dr hab. Leszek Mindur

prof. dr hab. inż.  Jerzy Sobczak

prof. dr hab. inż. Wojciech Suchorzewski