Kolegium redakcyjne

Anna Dzieniowska (sekretarz redakcji)

Wojciech Gis

Dorota Hitczenko

Edward Menes (redaktor naczelny)

Dariusz Rudnik