Prace i Projekty Badawcze Krajowe

 • Opracowanie i badania opartej na bateriach słonecznych stacji ładowania akumulatorów do pojazdów elektrycznych". Projekt realizowany przez konsorcjum, którego liderem był Instytut Transportu Samochodowego, na podstawie umowy nr NR 10-0020-10/2011 z dnia 20 maja 2011 roku, zawartej na podstawie decyzji MNiSW nr 0972/R/T02/2010/10 z 15 lipca 2010 roku. Okres realizacji projektu 3.01.2011 do 31.12.2013
 • "Opracowanie metody oceny bezpieczeństwa pieszych przy pomocy analizy obrazu wideo"Nr umowy PBS1/A2/8/2012
 • "Innowacyjny zestaw metod i narzędzi do badania infrastruktury drogowej w aspekcie BRD". Nr umowy PBS1/B6/9/2012
 • "Zastosowanie nakładek energochłonnych na prowadnice barier drogowych na łukach dróg". Nr umowy PBS1/B6/14/2012 
 • "Kompleksowy system wsparcia mobilności osób niepełnosprawnych ruchowo w oparciu o Auto Mobility Center (AMC-2)"Numer  umowy INNOTECH-K2/IN2/35/182265/NCBR/13 
 • "Innowacyjne grafenowo-tytanowe zawory silnikowe o podwyższonych właściwościach użytkowych". Nr umowy GRAF-TECH/NCBR/14/26/2013
 • "Wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań technologiczno-materiałowych w budowie pojazdów inwalidzkich". Nr umowy UOD-DEM-1-255/001
 • "Dodatkowe modularne opancerzenie kołowych transporterów opancerzonych i platform gąsienicowych". Nr rejestracyjny wniosku DOBR-BIO4/024/13237/2013
 • "Innowacyjna technologia symulacyjna do oceny systemów automatyzujących prowadzenie pojazdów w aspekcie BRD". Nr umowy PBS3/B6/28/2015.

Projekty badawcze własne (granty)

 •  „Opracowanie i badanie innowacyjnych materiałów nowej generacji na lekkie, modułowe osłony balistyczne o wspomagającym działaniu ochronnym". Projekt badawczy nr umowy 4029/B/T00/2009/36. Okres realizacji lata 2009-2012
 • „Opracowanie kompleksowej metody analizy kosztów w przedsiębiorstwach ciężarowego transportu samochodowego"; projekt badawczy MNiSW nr N N509 557139; praca ITS nr 9071/ZBE 
 • Kompleksowe badania wpływu mieszanin estrów etylowych wybranych olejów roślinnych z olejem napędowym na emisję zanieczyszczeń oraz właściwości eksploatacyjne silnika o zapłonie samoczynnym". Projekt badawczy nr N N509 349534. Okres realizacji lata 2008-2011
 • Ocena wpływu obciążenia cyklicznego w kształtowaniu właściwości mechanicznych materiałów konstrukcyjnych jako narzędzie w projektowaniu nowoczesnych procesów technologicznych". Projekt badawczy nr decyzji 1210/B/T02/2009/36. Okres realizacji lata 2009-2010 
 • Koncepcja adaptacyjnych świateł sygnałowych pojazdów z dynamicznie zmienną powierzchnią świetlną i rozkładem luminancji". Projekt badawczy nr umowy 4022/B/T02/2009/36. Okres realizacji lata 2009-2010 
 • Opracowanie modelu procesowego i neuronowego systemu zarządzania jakością zwiększającego efektywność badań technicznych pojazdów samochodowych". Projekt badawczy nr umowy 4023/B/T02/2009/36. Okres realizacji lata 2009-2010 
 • Opracowanie metod badania efektywności wraz z analizą uwarunkowań organizacyjnych dla działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego". Projekt badawczy nr N N509 3877 33. Okres realizacji lata 2007-2010 
 • "Model oceny ryzyka w ruchu drogowym z uwzględnieniem indywidualnych właściwości kierowcy oraz czynników zewnętrznych ruchu drogowego". Projekt badawczy nr N N509 499638. Okres realizacji lata 2010-2013
 • "Kompleksowe charakterystyki materiałowe metalowych kompozytów zbrojonych w całej objętości i poddanych wielokrotnemu przetopowi jako jednej z form ich odzysku". Umowa nr 2427/B/T02/2011/40
 • "Wpływ wstępnego pełzania na charakterystyki zmęczeniowe superstopu niklu – analiza na podstawie zmian mikrostruktury, właściwości mechanicznych oraz parametrów metod nieniszczących"  Projekt  nr umowy UMO-2013/09/N/ST8/02084
 • "Kompleksowa ocena pojazdów samochodowych pod względem emisji substancji powodujących efekt cieplarniany" Projekt NR N N509 560040 
 • "Analiza obciążeń środowiska związanych  z recyklingiem samochodowych akumulatorów kwasowo-ołowiowych"Projekt NR N N509 556939
 • "Model systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w jednostkach badawczo-rozwojowych sektora transportowego". Projekt NR N N509 557239 
 • "Opracowanie metody oceny wpływu sprowadzanych do Polski używanych samochodów osobowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego i emisję zanieczyszczeń". Projekt NR NN509 508238.

Projekty Zamawiane

 • "Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce". Dla Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
 • "Przeprowadzenie ogólnokrajowych pomiarów prędkości pojazdów, stosowania zabezpieczeń uczestników ruchu w pojazdach oraz stopnia używania telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami wraz z przedstawieniem wyników pomiarów". Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Sekretariat KRBRD
 • "Opracowanie metodologii badań poziomu bezpieczeństwa parku pojazdów w Polsce wraz z przeprowadzeniem badań". Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Projekty, prace na rzecz Ministerstwa Infrastruktury i innych podmiotów administracji publicznej w latach 2004-2008

 • Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w latach 2008-2010. Okres realizacji lata 2008-2011
 • Analiza kosztów eksploatacji pojazdów oraz ustalenie wysokości stawek za 1 km przebiegu pojazdu; praca ITS nr 7100/ZBE
 • Opracowanie materiałów do Europejskiej Bazy Danych  o Wypadkach Drogowych - CARE. Okres realizacji lata 2008-2010 
 • Opracowanie SafetyNet - Monitoring zagrożeń na drogach w krajach UE. Okres realizacji lata 2008-2010 

Projekty specjalne

 • Pełnienie funkcji branżowego punktu kontaktowego przy Polskiej Platformie Technologicznej Inteligentnych Systemów Transportowych (BPK PPT ITS) w 7 PRUE w latach 2007-2013.

Projekty NCBR