Projekty Międzynarodowe

   
 • Akcja COST MP0602 - tytuł projektu: „Wzajemne relacje między mikrostrukturą a właściwościami lutowi bezołowiowych przeznaczonych do zastosowań w wysokiej temperaturze".
 • AVENUE (AVENUE for Traffic Safety) - Działania skierowane do niechronionych uczestników ruchu, osób starszych, młodych kierowców i użytkowników dróg w Europie - dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Projekt finansowany w ramach Grantu Komisji Europejskiej.
 • BBB - Baltic Biogas Bus - Wykorzystanie gazu ziemnego, pozyskiwanego ze źródeł organicznych do zasilania silników autobusów miejskich. Projekt finansowany w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego.
 • BEST POINT - Kryteria najlepszych praktyk w zakresie systemów punktów karnych. Projekt finansowany w ramach Grantu Komisji Europejskiej. Okres realizacji: 2010-2012.
 • Budowa Polskiego Obserwatorium BRD - Projekt finansowany przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych w ramach POIiŚ.
 • Centrum Edukacji Dzieci i Młodzieży w obszarze BRD - etap I Prace Przygotowawcze. Projekt finansowany przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych w ramach POIiŚ.
 • COFRET (Carbon footprint of freight transport) - Emisja dwutlenku węgla w transporcie towarowym. Projekt finansowany w ramach 7 PRUE. Okres realizacji: 2011-2013.
 • DaCoTa (Road Safety Data Collection, Transfer and Analysis) - System zbierania, transferu i analizy danych o bezpieczeństwie ruchu drogowego. Projekt finansowany w ramach 7 PRUE.
 • DRUID (Driving under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicines) - Prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków, alkoholu i lekarstw. Projekt finansowany w ramach 6 PRUE.
 • ECOGEM (Cooperative Advanced Driver Assistance System for Green Cars) - Kooperacyjny zaawansowany system wspomagania kierowcy dedykowany do pojazdów elektrycznych. Projekt finansowany w ramach 7 PRUE.
 • EMERALD - Energy Management and Recharging for Efficient Electric Car Driving. Projekt finansowany przez Komisję Europejską.
 • ERA-NET: projekt e-MAP Elektromobilność - Rynkowe scenariusze potencjalnego rozwoju rynku oraz polityczne wyzwania. Projekt finansowany przez Komisję Europejską.
 • ERIC (Experiencing CBT Programmes In Road Safety In the European Community) - Opracowanie i wdrożenie interaktywnych multimedialnych programów edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Europie. Projekt współfinansowany w ramach grantu Komisji Europejskiej.
 • ICT-INEX - ICT-based, innovative training model development for building Professional competences in transport industry among groups deFAVOrised on labour market. Projekt finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus+.
 • ISEMOA (Improving Seamless Energy Efficient Mobility Chains for All) - Wolna od barier i energooszczędna mobilność dla wszystkich. Projekt finansowany w ramach Programu Regionu Europy Środkowej „Inteligentna Energia dla Europy".
 • Klub Pancernika Klika w Fotelikach - Projekt finansowany przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych w ramach POIiŚ.
 • KomCerMet - Kompozyty i nanokompozyty ceramiczno-metalowe dla przemysłu lotniczego i samochodowego. Projekt finansowany w ramach POIG, Działanie 1,3. Instytut uczestniczy w projekcie jako konsorcjant.
 • LEONARDO II - Utrzymanie Pracowników w Sektorze Transportu Drogowego. Projekt finansowany w ramach Leonardo da Vinci ACTION Transfer of Innovation, Lifelong Learning Programme.
 • MODULE CLOSE TO (Implementation of a Successfully Tested Methodological Approach in the European Driving Education System) - Opracowanie i wdrożenie modułu edukacyjnego CLOSE TO do systemu szkolenia kandydatów na kierowców w Europie.
 • PPT ITS Branżowy Punkt Kontaktowy przy Polskiej Platformie Technologicznej Inteligentnych Systemów Transportowych. Projekt finansowany w ramach 7 PRUE.
 • ReTechProjekt - Wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań technologiczno-materiałowych w budowie pojazdów inwalidzkich. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.5. Projekty systemowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
 • SafeWay2School (Integrated System for Safe Transportation of Children to School) - Zintegrowany system bezpiecznego transportu dzieci do/i ze szkoły. Projekt finansowany w ramach 7 PRUE.
 • SARTRE IV (Social Attitudes to Road Traffic Risk in Europe) - Postawy użytkowników dróg wobec zagrożeń w ruchu drogowym w Europie. Projekt finansowany w ramach Grantu KE.
 • SHLOW (Show Me How Slow: Mobilising Evidence from Transport Research into Speed) - Raising Citizen Awareness of Transport Research in Europe.
 • SOL (Save Our Lives: A Comprehensive Road Safety Strategy for Central Europe) - "Ocalić Życie": Kompleksowa strategia bezpieczeństwa ruchu drogowego dla Europy Środowej. Projekt finansowany w ramach Programu Regionu Europy Środkowej.
 • Wzrost kompetencji kadry ośrodków szkolenia kierowców. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego POKL. Okres realizacji: 2010-2011.

  Instytut Transportu Samochodowego funkcjonuje w ramach międzynarodowej współpracy dotyczącej tworzenia następujących baz danych:

  1. IRTAD - The International Road Traffic and Accident Database 
  2. CARE - Community Database on Accident on the Roads in Europe 
  3. SAFETYNET - Developing the European Road Safety Observatory