Badania homologacyjne hełmów ochronnych i ich wizjerów dla kierowców i pasażerów motocykli i motorowerów

Centrum Badań Materiałowych wykonuje badania homologacyjne hełmów ochronnych i ich wizjerów dla kierowców i pasażerów motocykli oraz motorowerów według Regulaminu Nr 22 EKG ONZ.

Podstawa prawna:

  • Jednolity tekst ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 58, poz. 515), 04.04.2003,
  • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 92, poz. 884),
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie homologacji pojazdów samochodowych i przyczep (Dz. U. z 2004 r. Nr 5, poz. 30),
  • Oświadczenie Rządowe z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Regulaminów Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych, stanowiących załączniki do Porozumienia dotyczącego przyjęcia jednolitych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach, oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymagań, sporządzonego w Genewie dnia 20 marca 1958 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1185),
  • Agreement Concerning The Adoption Of Uniform Technical Prescriptions For Wheeled Vehicles, Equipment And Parts Which Can Be Fitted And/Or Be Used On Wheeled Vehicles And The Conditions For Reciprocal Recognition Of Approvals Granted On The Basis Of These Prescriptions -‑ TRANS/WP.29/343/Rev.13 z dnia 15 lutego 2005.