Instytut Transportu Samochodowego

Dane adresowe

 

INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO

03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 80 
tel. centrala: 22 43-85-400
fax: 22 43-85-401
e-mail: info@its.waw.pl 

 

Dyrektor
Instytutu Transportu Samochodowego

dr hab. inż. Marcin Ślęzak, prof. ITS
tel. 22 43-85-430
e-mail: marcin.slezak@its.waw.pl

Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju

Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości
dr Ewa Dębicka
tel. 22 43-85-430
e-mail: ewa.debicka@its.waw.pl

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych

dr hab. inż. Andrzej Świderski, prof. ITS
tel. 22 43-85-430
e-mail: andrzej.swiderski@its.waw.pl

Główny Księgowy

mgr Elżbieta Ślubowska
tel. 22 43-85-430
e-mail: elzbieta.slubowska@its.waw.pl

Sekretarz Naukowy

Pełnomocnik ds. RN oraz współpracy z JNB
dr hab. inż. Wojciech Gis, prof. ITS
tel. 22 43-85-125
e-mail: wojciech.gis@its.waw.pl

Rzecznik Prasowy

mgr Mikołaj Krupiński
tel. 22 43-85-538
kom. 604-931-310
e-mail: mikolaj.krupinski@its.waw.pl

Dział Zarządzania Projektami

mgr Izabela Dolińska
tel. 22 43-85-512
e-mail: izabela.dolinska@its.waw.pl

Zakład Certyfikacji, Normalizacji i Jakości

p.o. kierownika mgr inż. Dariusz Piotr Wiśniewski
tel. 22 43-85-105
e-mail: darekp.wisniewski@its.waw.pl

Pracownia Certyfikacji Osób
mgr Beata Stępińska
tel. 22 43-85-328 (156)
e-mail: transport@its.waw.pl
e-mail: beata.stepinska@its.waw.pl

Pracownia Certyfikacji Wyrobów
mgr inż. Dariusz Wiśniewski
tel.  22 43-85-119 (100)
e-mail: certyfikacja@its.waw.pl

Pracownia Inspekcyjna
tel. 22 43-85-105

Zakład Homologacji i Badań Pojazdów

mgr inż. Sławomir Cholewiński
tel. 22 43-85-351
e-mail: homologacja@its.waw.pl

Pracownia Pojazdów Zasilanych Gazem
mgr inż. Adam Majerczyk
tel. 22 43-85-327
e-mail: adam.majerczyk@its.waw.pl

 

 

Zakład Procesów Diagnostyczno-Obsługowych

p.o. kierownika mgr inż. Paweł Dziedziak
tel. 22 43-85-466
e-mail: pawel.dziedziak@its.waw.pl

Pracownia Obsługi i Diagnostyki Samochodowej
mgr inż. Robert Karpiński
tel. 22 43-85-318
e-mail: robert.karpinski@its.waw.pl

Pracownia Badań Urządzeń
inż. Ryszard Czajka
tel. 22 43-85-189
e-mail: ryszard.czajka@its.waw.pl

Pracownia Tech. Doradztwa SKP (Patronat SKP)
dr inż. Wojciech Jarosiński
tel. 22 43-85-165
e-mail: wojciech.jarosinski@its.waw.pl

Centrum Badań Materiałowych

p.o. kierownika mgr Ewa Rostek
tel. 22 43-85-471
e-mail: ewa.rostek@its.waw.pl

Pracownia Badań Mechanicznych
dr inż. Tadeusz Szymczak
tel. 22 43-85-474
e-mail: tadeusz.szymczak@its.waw.pl

Pracownia Technologii i Analiz Materiałów
p.o. mgr Ewa Rostek
tel. 22 43-85-471
e-mail: dariusz.rudnik@its.waw.pl

Centrum Ochrony Środowiska

z-ca kierownika dr inż. Andrzej Żółtowski
tel. 22 43-85-518
e-mail: andrzej.zoltowski@its.waw.pl

mgr inż. Sławomir Taubert
tel. 22 43-85-517
e-mail: slawomir.taubert@its.waw.pl

Zakład Badań Ekonomicznych

dr inż. Jerzy Waśkiewicz
tel.  22 43-85-126
e-mail: jerzy.waskiewicz@its.waw.pl

Sekcja Informacji Naukowej i Wydawnictw

mgr Anna Dzieniowska
tel. 22 43-85-211
e-mail: anna.dzieniowska@its.waw.pl 

Centrum Telematyki Transportu

dr inż. Tomasz Kamiński
tel. 22 43-85-381
e-mail: tomasz.kaminski@its.waw.pl

Pracownia Psychologii Transportu 
i Symulatorów Jazdy

mgr inż. Mikołaj Kruszewski
tel. 22 43-85-389
e-mail: mikolaj.kruszewski@its.waw.pl

Pracownia Wdrażania i Eksploatacji
Systemów Informatycznych 

mgr Małgorzata Walendzik
tel. 22 43-85-383
e-mail: malgorzata.walendzik@its.waw.pl

Biblioteka ITS

tel. 22 43-85-115 
e-mail: biblioteka@its.waw.pl

© Copyrights 2009: Instytut Transportu Samochodowego. Wszystkie prawa zastrzezone.