Instytut Transportu Samochodowego

Prawne podstawy dzialalności


Instytut Transportu Samochodowego, w siedzibą w Warszawie, działa na podstawie:

  1. ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618);
  2. Uchwały Nr 395/64 Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1964 r. w sprawie utworzenia Instytutu Transportu Samochodowego;
  3. Statutu Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie.
© Copyrights 2009: Instytut Transportu Samochodowego. Wszystkie prawa zastrzezone.