Instytut Transportu Samochodowego

Rada Naukowa Instytutu Transportu Samochodowego

 

Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu Transportu Samochodowego w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.

 
© Copyrights 2009: Instytut Transportu Samochodowego. Wszystkie prawa zastrzezone.