Instytut Transportu Samochodowego

Redaktorzy Biuletynu Informacji Publicznej ITS

Strony Biuletynu Informacji Publicznej ITS redagowane są przez merytorycznych pracowników komórek organizacyjnych ITS, których pracę koordynuje:

dr hab. inż. Marcin Ślęzak

Dyrektor
Instytutu Transportu Samochodowego

 ul. Jagiellońska 80
03-301 Warszawa
tel. 22 43 85 400

e-mail: marcin.slezak@its.waw.pl

© Copyrights 2009: Instytut Transportu Samochodowego. Wszystkie prawa zastrzezone.