Instytut Transportu Samochodowego

O Biuletynie Informacji Publicznej

     Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, którego celem jest udostępnianie informacji publicznej w postaci ujednoliconego systemu stron (art. 8 ustawy o dostępie do informacji publicznej - Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 nr 112 poz. 1198). Wszystkie informacje zamieszczone w tym biuletynie zgrupowane są w dwóch głównych kanałach: Menu pionowym po lewej stronie oraz Menu poziomym u góry strony.

© Copyrights 2009: Instytut Transportu Samochodowego. Wszystkie prawa zastrzezone.