BIP

Instytut Transportu Samochodowego

Biuletyn informacji Publicznej

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy na stanowiska nienaukowe

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy na stanowiska nienaukowe

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym informujemy, iż przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Transportu Samochodowego z siedzibą w Warszawie przy ulicy Jagiellońskiej 80 (dalej: „Administrator”).

II. Dane kontaktowe Administratora: info@its.waw.pl

III. Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych: iod@invoi.email

IV. Poniżej wskazujemy cele oraz podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

1. w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa pracy, w tym art. 22(1) §1 kodeksu pracy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

2. do celu rekrutacji, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

3. w celu przyszłych rekrutacji na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

4. w zakresie i w celu, na jaki udzielona została przez Panią/Pana odrębna zgoda (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

V. W przypadku wyrażenia zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

VI. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w czasie trwania procesu rekrutacji oraz przez okres do sześciu miesięcy od jej zakończenia. W zakresie, w jakim udzielono zgody – do czasu wycofania zgody, nie dłużej jednak niż przez dwa lata od zakończenia rekrutacji - w przypadku udzielenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych do celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Instytut.

VII. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom, z usług których Administrator korzysta podczas procesu zatrudnienia, tj.: operatorzy usług pocztowo-telekomunikacyjnych, LUX MED. sp. z o.o.

VIII. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

IX. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych, zgodnie z przesłankami określonymi w RODO (art. 15-22 RODO).

X. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

XI. Przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z uwagi na szczególną sytuację (którą należy w takiej sytuacji wskazać) w przypadku przetwarzania danych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

XII. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Jeżeli nie poda Pan/Pani danych możemy odmówić udziału w procesie rekrutacji.

Autor artykułu
Mikołaj Krupiński
Artykuł opublikowany
2019-11-19 15:07:10
Ostatnia zmiana
2019-11-19 14:13:16
pełna historia zmian
edycja
2019-11-19 14:13:16: Mikołaj Krupiński
edycja
2019-11-19 14:07:38: Mikołaj Krupiński
Używamy plików cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych, identyfikacyjnych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu i jednocześnie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zawsze możesz zmienić swoje ustawienia przeglądarki wyłączając obsługę cookies. Informujemy, że wyłączenie plików cookies, utrudni korzystanie z naszej witryny lub może uniemożliwić jej poprawne działanie na Twojej przeglądarce.
close