ANKIETA PRZEDSIĘBIORSTWA CIĘŻAROWEGO TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO
Dane ankiety służą jedynie do badań prowadzonych
w Instytucie Transportu Samochodowego,
we współpracy ze Zrzeszeniem Międzynarodowych Przewoźników Drogowych,
Ogólnopolskim Związkiem Pracodawców Transportu Drogowego
i Biurem Obsługi Transportu Międzynarodowego.


To jest wersja ankiety aktualna od pierwszego półrocza 2011r. włącznie.
Stara wersja (do ostatniego kwartału 2010r. włącznie) dostępna jest tutaj.

Jeśli wypełniłeś już ankietę i chcesz dokonać zmian lub obejrzeć wyniki wpisz jej numer
a następnie wypełnij ponownie formularz.
Skalkulowany (na podstawie tworzonej w ITS bazy danych o kosztach przedsiębiorstw transportu samochodowego) średni koszt 1 wozokilometra przebiegu otrzymasz po zweryfikowaniu w ITS przesłanej ankiety, po wpisaniu jej numeru w okienko powyżej i naciśnięciu "enter".

 
Dotyczy półrocza roku.
1. Charakterystyka przedsiębiorstwa
1.1. Zakres działalności przedsiębiorstwa:
 
Rodzaj licencji:
krajowy przewóz rzeczy
międzynarodowy przewóz rzeczy
inna dodatkowa działalność
1.2. Lokalizacja przedsiębiorstwa: województwo
1.3. Forma przedsiębiorstwa:
1.4. Kapitał:
 
pow. 3,5
do 12 t dmc
pow. 12 t dmc
1.5. Liczba eksploatowanych sam. ciężarowych i ciągników siodłowych
1.6. Liczba pracowników ogółem , w tym kierowców
1.7. Dominujący rodzaj nadwozi taboru:
1.8. Dominujący rynek w przewozach międzynarodowych:

2. Charakterystyka kosztów przedsiębiorstwa
  Sposób podania kosztu:
2.1. Koszty według pozycji:
pow. 3,5
do 12 t dmc
pow. 12 t dmc
materiały pędne i eksploatacyjne
usługi remontowe, naprawy i ogumienie
amortyzacja
pozostałe koszty kapitału (leasing, kredyt)
wynagrodzenie i delegacje kierowców oraz ubezpieczenie społeczne obciążające pracodawcę
ubezpieczenie środków transportu oraz podatek od środków transportu
opłaty drogowe
pozostałe koszty działalności przewozowej przedsiębiorstwa
Razem koszty:

3. Przebieg wszystkich samochodów ciężarowych w półroczu (km)

4. Szacunkowy średni koszt 1 wozokilometra przebiegu (zł/km)

5.Średnia stawka przewozowa (zł/km)

Dla bezpieczeństwa systemu ankiet prosimy o rozwiązanie prostego zadania matematycznego
(jeśli pytanie brzmi "dwa+dwa?" wpisz w okienko odpowiedź "4" - bez cudzysłowów):
szesnaście + dziewiętnaście ? 
Po wypełnieniu ankiety .

Ankieta w zasadzie jest anonimowa, jednak ze względu na częstą konieczność weryfikacji jej zapisów miłe będzie przesłanie na poniższy adres email numer telefonu lub adres email osoby wypełniającej ankietę.

Instytut Transportu Samochodowego

tel. 022 43-85-126
email: jerzy.waskiewicz@its.waw.pl