ANKIETA PRZEDSIĘBIORSTWA CIĘŻAROWEGO TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO
Dane ankiety służą jedynie do badań prowadzonych
w Instytucie Transportu Samochodowego,
we współpracy ze Zrzeszeniem Międzynarodowych Przewoźników Drogowych,
Ogólnopolskim Związkiem Pracodawców Transportu Drogowego
i Biurem Obsługi Transportu Międzynarodowego.


TO JEST STARA WERSJA ANKIETY
WAŻNA DO OSTATNIEGO KWARTAŁU 2010R. WŁĄCZNIE.
WERSJA AKTUALNA DOSTĘPNA JEST TUTAJ.

Jeśli wypełniłeś już ankietę i chcesz dokonać zmian lub obejrzeć wyniki wpisz jej numer
a następnie wypełnij ponownie formularz.
Skalkulowany (na podstawie tworzonej w ITS bazy danych o kosztach przedsiębiorstw transportu samochodowego) średni koszt 1 wozokilometra przebiegu otrzymasz po zweryfikowaniu w ITS przesłanej ankiety, po wpisaniu jej numeru w okienko powyżej i naciśnięciu "enter".

 
Dotyczy kwartału roku.
1. Charakterystyka przedsiębiorstwa
1.1. Zakres działalności przedsiębiorstwa:
 
Rodzaj licencji:
krajowy przewóz rzeczy
międzynarodowy przewóz rzeczy
Dodatkowa działalność:
spedycja
przewóz osób
inna (magazynowanie, sprzedaż paliw, warsztat)
1.2. Lokalizacja przedsiębiorstwa: województwo
1.3. Forma przedsiębiorstwa:
1.4. Kapitał:
 
pow. 3,5
do 12 t dmc
pow. 12 t dmc
1.5. Liczba eksploatowanych sam. ciężarowych i ciągników siodłowych
1.6. Szacunkowa wielkość przewozów w kwartale
(w tonach)
1.7. Liczba pracowników ogółem , w tym kierowców
1.8. Dominujący rodzaj nadwozi taboru:
1.9. Dominujący rynek w przewozach międzynarodowych:

2. Charakterystyka kosztów przedsiębiorstwa
  Sposób podania kosztu:
2.1. Koszty według pozycji:
pow. 3,5
do 12 t dmc
pow. 12 t dmc
  materiały pędne i eksploatacyjne
usługi remontowe i naprawy
ogumienie

amortyzacja

W przypadku nie liczenia amortyzacji pojazdów, proszę wpisać wielkość utraty wartości rynkowej taboru (różnicę wartości taboru w okresie poprzednim i aktualnie).


koszt kredytu (obsługa + raty)
koszt leasingu (obsługa + raty)
wynagrodzenie kierowców
ubezpieczenie społeczne obciążające pracodawcę
ubezpieczenie środków transportu (OC, AC)
podatek od środków transportu
opłaty drogowe
koszty ryzyka transportowego (ubezpieczenie w związku z działalnością transportową - OCP, OCS)
pozostałe koszty działalności transportowej
Razem koszty:

3. Przebieg pojazdów w kwartale (tys. km)

4. Szacunkowy średni koszt 1 km (zł/km)

5.Przychody przedsiębiorstwa w kwartale - ogółem (tys. zł)
5.1.z tego: z działalności transportowej (tys. zł)
5.2.z pozostałej działalności (tys. zł)

6.
Jaki dodatkowy zakres informacji
o rynku transportu samochodowego
byłby przydatny w Państwa praktyce?

Dla bezpieczeństwa systemu ankiet prosimy o rozwiązanie prostego zadania matematycznego
(jeśli pytanie brzmi "dwa+dwa?" wpisz w okienko odpowiedź "4" - bez cudzysłowów):
sześć + czternaście ? 
Po wypełnieniu ankiety .

Ankieta w zasadzie jest anonimowa, jednak ze względu na częstą konieczność weryfikacji jej zapisów miłe będzie podanie w punkcie 6 nr telefonu lub adresu email osoby wypełniającej ankietę.

Instytut Transportu Samochodowego

tel. 022 43-85-126
email: jerzy.waskiewicz@its.waw.pl