Certyfikat systemu zarządzania jakością

Instytut Transportu Samochodowego posiada wdrożony, certyfikowany system zarządzania jakością wg wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009.

Certyfikat nr 466/S/2014 - cały obszar Instytutu Transportu Samochodowego 

C1_min

Certyfikat systemu zarządzania jakością wydany przez Centrum Certyfikacji Jakości, potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie: "Badania naukowe, prace rozwojowe i wdrożeniowe, projektowanie, organizowanie szkoleń, ekspertyzy i opiniowanie dotyczące transportu samochodowego, bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska."

ZSJZ_2010