60 lat ITS
Osiągnięcia | Działalność naukowa | O Instytucie | Rada Naukowa ITS | Zapowiedzi | Dla mediów | Wydawnictwa ITS |  
 
Aktualności

„Fit-to-drive”
22.04.2014

W dniach 8-9 maja 2014 roku w Warszawie odbędzie się 8 Międzynarodowy Kongres Ekspertów Ruchu Drogowego, którego celem jest prezentacja zagadnień bezpieczeństwa ruchu drogowego z perspektywy jego użytkowników więcej »

Spotkanie Kolegium Dyrektorów Instytutów Badawczych MIR
16.04.2014

Kolejne spotkanie miało na celu wzajemne zapoznanie się z potencjałem badawczym i najważniejszymi pracami prowadzonymi w Instytutach nadzorowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju więcej »

Kalendarz imprez plenerowych z udziałem ITS
15.04.2014

Zapraszamy do udziału w wydarzeniach poświęconych bezpieczeństwu w ruchu drogowym, które będą organizowane przy wsparciu Instytutu Transportu Samochodowego  więcej »

III edycja Funduszu Małych Grantów
14.04.2014

Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego, którego partnerem wspierającym jest ITS, ogłasza konkurs na realizację projektów: „Fundusz Małych Grantów 2014" więcej »

Premiera Programu Edukacyjnego CINEMA DRIVE
11.04.2014

Instytut Transportu Samochodowego został zaproszony do wsparcia programu edukacyjnego CINEMA DRIVE. Program dotyczy problematyki młodych kierowców i skierowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych więcej »

Więcej wydarzeń »

oferta   certyfikacja   certyfikaty
Oferta usługowa, badawcza, szkoleniowa…   Certyfikacja obowiązkowa i dobrowolna…   Posiadane certyfikaty: PCA, ISO 9001, AQAP…
Badania naukowe, prace rozwojowe i wdrożeniowe, projektowanie, edukacja i szkolenia, ekspertyzy i opi- niowanie dotyczące trans- portu samochodowego, bezpieczeństwa ruchu dro- gowego, ochrony środowiska i nowoczesnych materiałów w transporcie. więcej »
  Certyfikacja: wyrobów motoryzacyjnych, przewoź- ników drogowych, typu silnika, ośrodków szkolenia kierowców, instruktorów na- uki jazdy, specjalistów do spraw diagnostyki w stacjach kontroli pojazdów oraz znak CE i znak bezpieczeństwa „B”. więcej »
  Potwierdzenie jakości i kom- petencji - posiadane no- tyfikacje, autoryzacje, akre- dytacje i certyfikaty sys- temów zarządzania PN-EN ISO 9001:2009, AQAP 2110:2009 oraz certyfikaty akredytacji PCA. więcej »
 
fot Kontakt

03-301 Warszawa
ul. Jagiellońska 80
tel.: 22 43-85-400
fax: 22 43-85-401 …więcej »

 
fot Certyfikacja przewoźników

Informacje związane z certyfikatem kompetencji zawodowych w transporcie drogowym …więcej »

 
fot Homologacja

Informacje dotyczące homologacji oraz badań homologacyjnych …więcej »

 
fot Dopuszczenie jednostkowe

Decyzją MTBiGM ITS jest jednostką uprawnioną do przeprowadzania m.in. procedury dopuszczenia jednostkowego …więcej »

 
fot Kontrola jakości

Kontrola warunków techniczno-organizacyjnych dostawców oraz zgodności produkcji wyrobów homologowanych …więcej »

 
fot Badania mechaniczne

Badanie właściwości materiałów konstrukcyjnych i gotowych wyrobów …więcej »

 
fot Wykazy i spisy

Wykazy i spisy instalatorów LPG, wydanych certyfikatów, ośrodków szkolenia, stacji kontroli pojazdów pod patronatem ITS …więcej »

 
fot Hasła i pliki

Uzyskanie haseł dostępu do aplikacji informatycznych opracowanych w ITS. …więcej »

 
fot Linki

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 
fot Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego

…więcej »

 
fot Stanowiska, opinie, raporty

…więcej »

 
sp
wizytówka
PSNR      PPT ITS      BIP      Patronaty ITS      Zamówienia publiczne      Partnerzy      Kontakt      Mapa strony      IT      Polityka cookies
© Copyrights 2009: Instytut Transportu Samochodowego. Wszystkie prawa zastrzeżone.

 

Dopuszczenie jednostkowe

Homologacja pojazdów kategorii M, N, O  - najczęściej zadawane pytania

Warunki i tryb przeprowadzania egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym