Aktualności

„Uniwersytet Młodego Odkrywcy” – inauguracja programu

Instytut Transportu Samochodowego rozpoczyna popularyzację nauki i badań wśród dzieci i młodzieży w ramach „Uniwersytetu Młodego Odkrywcy”

13.02.2017 Czytaj więcej

Międzynarodowy Raport ITS

Raport ekspertów ITS - profesorów z Francji, Austrii i Polski, przygotowany dla Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa przedstawia bariery administracyjne w wybranych Państwach Wspólnoty, które zagrażają branży międzynarodowego transportu drogowego

09.02.2017 Czytaj więcej

Spotkanie Międzynarodowego Komitetu CITA

Opracowanie europejskich rekomendacji dotyczących badania reflektorów samochodowych to cel spotkania w siedzibie ITS

06.02.2017 Czytaj więcej

Spotkanie ekspertów EKG ONZ w ITS

Instytut Transportu Samochodowego był organizatorem międzynarodowego spotkania poświęconego oświetleniu w pojazdach

05.02.2017 Czytaj więcej

Mobilność osób niepełnosprawnych

To temat spotkania zorganizowanego w ITS z przedstawicielami instytucji państwowych odpowiedzialnych za pomoc osobom niepełnosprawnym 

02.02.2017 Czytaj więcej

Nowa Rada Naukowa ITS 2016-2019

Instytut Transportu Samochodowego dokonał wyboru nowej Rady Naukowej na lata 2016-2019

Instytut Transportu Samochodowego
ul. Jagiellońska 80
03-301 Warszawa

Telefon

+48 22 43 85 400

Fax

+48 22 43 85 401