Usługi społeczne i inne


Przedmiot Organizacja 4 spotkań na potrzeby Instytutu Transportu Samochodowego Data ogłoszenia 2018-06-26
Wartość poniżej 750 000 euro
Pobierz ogłoszenie pobierz » Szczegóły

Przedmiot Usługi pocztowe i kurierskie w obrocie krajowym i zagranicznym Data ogłoszenia 2017-12-01
Wartość Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w art. 138g ust.1
Pobierz ogłoszenie pobierz » Szczegóły

Przedmiot Usługa ochrony fizycznej osób i mienia Data ogłoszenia 2017-12-01
Wartość Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w art. 138g ust.1
Pobierz ogłoszenie pobierz » Szczegóły

Przedmiot Usługa polegająca na przeprowadzeniu rekrutacji i wyborze 30 osób, według kryteriów wyboru uzgodnionych przez Strony na potrzeby przeprowadzania badań: psychologicznych i symulatorowych, a także na zapewnieniu obecności wybranych osób w siedzibie ustalonej z Zamawiającym na czas przeprowadzenia Badań. Data ogłoszenia 2017-12-01
Wartość art. 4d ust. 1 pkt 1 PZP
Pobierz ogłoszenie pobierz » Szczegóły

Przedmiot Organizacja spotkania informacyjnego dotyczącego wdrożenia systemu CEPiK 2.0 a w szczególności Katalogu Marek i Typów Pojazdów w oprogramowaniu do obsługi klienta SKP Data ogłoszenia 2017-10-10
Wartość Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w art. 138g ust.1
Pobierz ogłoszenie pobierz » Szczegóły