Osiągnięcia

 


Instytut Transportu Samochodowego jest doceniany za działalność i może pochwalić się licznymi nagrodami i wyróżnieniami otrzymanymi w ciągu całego okresu funkcjonowania. Nagrody i wyróżnienia pochodzą  od m.in.: organizacji rządowych, samorządowych, społecznych, ale także od osób prywatnych. Na adres Instytutu spływają także podziękowania za współpracę i aktywność naukową w polskim życiu społeczno-gospodarczym. Wszystkie te wyrazy uznania sprawiają, iż pracownicy ITS są jeszcze bardziej zmotywowani do pracy. Efektem  naszych działań są m.in. dziesiątki wynalazków opatentowanych w Urzędzie Patentowym. Prezentujemy niektóre z nagród, wyróżnień, podziękowań i patentów otrzymanych przez ITS w ciągu wielu lat swej aktywnej.

Instytut Transportu Samochodowego jest jednostką opiniotwórczą, czego najlepszym dowodem jest częsta obecność ekspertów ITS w mediach.