Projekty badawcze

Projekty międzynarodowe

 • "EMERALD - Energy Management and Recharging for Efficient Electric Car Driving." Projekt finansowany przez Komisję Europejską (realizowany w latach 2012-2016)
 • "ICT-INEX - ICT-based, innovative training model development for building Professional competences in transport industry among groups deFAVOrised on labour market." Projekt finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus+ (realizowany w latach 2016-2019)
 • "SAFER WHEELS - Badania przyczyn wypadków drogowych z udziałem motocyklistów i rowerzystów." Projekt finansowany przez Komisję Europejską Call for tender MOVE/C4/2014-244 (realizowany w latach 2015-2017)
 • "HIT 2 Corridors - Przesłanki narodowego planu wodoryzacji transportu samochodowego w Polsce Projekt finansowany przez Komisję Europejską" - Współpraca na rzecz rozwoju Europejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) (realizowany w latach 2015-2016)
 • "SAFETY TUNES - Europejskie Dźwięki Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (European Road Safety Tunes)." Projekt finansowany przez Komisję Europejską (realizowany w latach 2015-2017)
 • "KROS – Knights for Road Safety." Projekt finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus+ (realizowany w latach 2018-2020)
 • "F2J - Future-Ready Ed Right Skills To Right Job." Projekt finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus+ (realizowany w latach 2018-2021)
Projekty krajowe

 • "Innowacyjne grafenowo-tytanowe zawory silnikowe o podwyższonych właściwościach użytkowych". Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Program GRAFTECH (realizowany w latach 2013-2016)
 • "Wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań technologiczno-materiałowych w budowie pojazdów inwalidzkich". Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Program Demonstrator+ (realizowany w latach 2013-2016)
 • "Dodatkowe modularne opancerzenie kołowych transporterów opancerzonych i platform gąsienicowych". Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Programy i projekty - obronność, bezpieczeństwo (realizowany w latach 2013-2017)
 • "Innowacyjna technologia symulacyjna do oceny systemów automatyzujących prowadzenie pojazdów w aspekcie BRD". Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Program Badań Stosowanych III (realizowany w latach 2015-2017)
 • "AV-PL-ROAD Polska droga do automatyzacji transportu samochodowego", Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Program GOSPOSTRATEG (realizowany w latach 2018-2021)
 • Wpływ reklam na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego”, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Program Rozwój Innowacji Drogowych - RID (realizowany w latach 2016-2018)
 • Wpływ czasu i warunków eksploatacyjnych na trwałość i funkcjonalność elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego”, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Program Rozwój Innowacji Drogowych - RID (realizowany w latach 2016-2019)
 • Wpływ stosowania usług Inteligentnych Systemów Transportowych na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego”, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Program Rozwój Innowacji Drogowych - RID (realizowany w latach 2016-2018)
 • Miejsca parkingowe na MOP”, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Program Rozwój Innowacji Drogowych – RID (realizowany w latach 2016-2018)
 • "Wpływ wstępnego pełzania na charakterystyki zmęczeniowe superstopu niklu – analiza na podstawie zmian mikrostruktury, właściwości mechanicznych oraz parametrów metod nieniszczących"  Narodowe Centrum Nauki, Konkurs: PRELUDIUM 5 (realizowany w latach 2014-2018)
 • Oznakowanie eksperymentalne dróg w aspekcie zachowań uczestników ruchu”, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Program Rozwój Innowacji Drogowych - RID (realizowany w latach 2016-2018)

 

Archiwum