Systemy zarządzania funkcjonujące w ITS

 Poniżej przedstawione zostały wszystkie systemy zarządzania funkcjonujące w Instytucie Transportu Samochodowego wraz z przypisanymi do nich normami i krótkim opisem: 

NUMER I NAZWA NORMY OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA
-
PN-EN ISO 9001:2015 Systemy zarządzania jakością - Wymagania Wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością, gdy organizacja:
a) pragnie wykazać zdolność do stałego dostarczania wyrobów lub usług spełniających wymagania klienta i mających zastosowanie wymagań prawnych i regulacyjnych, i
b) dąży do zwiększenia zadowolenia klienta przez skuteczne stosowanie systemu, łącznie z procesami doskonalenia systemu i zapewnienia zgodności z wymaganiami klienta i mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi i regulacyjnymi.
PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących Ogólne wymagania dotyczące kompetencji do przeprowadzania badań i/lub wzorcowań, łącznie z pobieraniem próbek. Norma obejmuje badania i wzorcowania, które są wykonywane przy wykorzystaniu metod znormalizowanych, metod nieznormalizowanych oraz metod, które zostały opracowane w laboratorium. Norma dotyczy wszystkich organizacji przeprowadzających badania i/lub wzorcowania.
-

PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03
Ocena zgodności - Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi

Wymagania dotyczące kompetencji, spójnego działania oraz bezstronności jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi.
-
PN-EN ISO/IEC 17020:2012 Ogólne kryteria działania różnych rodzajów jednostek inspekcyjnych Ogólne kryteria kompetencji bezstronnych jednostek inspekcyjnych, prowadzących inspekcje w dowolnych sektorach, a także kryteria niezależności dla różnych rodzajów jednostek inspekcyjnych. Postanowienia normy są przewidziane do stosowania przez jednostki inspekcyjne i jednostki akredytujące je, a także przez inne jednostki zainteresowane uznawaniem kompetencji jednostek inspekcyjnych.
-