Działalność naukowa

Uwzględniając zagrożenia wynikające z dynamicznego rozwoju motoryzacji i kierując się priorytetami określanymi przez Wspólnotę Europejską w zakresie minimalizacji tych zagrożeń, Instytut Transportu Samochodowego realizuje szereg projektów i inicjatyw naukowo-badawczych celowych i zamawianych w ramach Funduszy Strukturalnych oraz Programów Ramowych Unii Europejskiej. Prowadzonym pracom przyświeca podstawowy cel, którym jest poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego oraz ochrona środowiska. Pracownicy naukowo-badawczy i techniczni aktywnie uczestniczą w pracach i projektach międzynarodowych i krajowych, w tym w pracach na rzecz resortu infrastruktury i innych podmiotów administracji publicznej. ITS uczestniczy także w projektach specjalnych oraz w projektach własnych-grantach. Aktywność pracowników ITS skutkuje także licznymi publikacjami w wielu wydawnictwach krajowych i zagranicznych dotyczących tematyki motoryzacyjnej.