Certyfikat jednostki inspekcyjnej

Pracownia Inspekcyjna, działająca w strukturze organizacyjnej Instytutu, posiada, wydany przez Polskie Centrum Akredytacji, certyfikat akredytacji jednostki inspekcyjnej typu A.

Certyfikat nr AK 012 - Pracownia Inspekcyjna (ważny do 06.03.2021)

 

Certyfikat akredytacji jednostki inspekcyjnej typu A potwierdzający spełnienie wymagań normy
PN-EN ISO/IEC 17020:2012.

Zakres akredytacji jest określony na internetowej witrynie Polskiego Centrum Akredytacji: http://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/jednostki-inspekcyjne/AK%20012,podmiot.html

ZKJ