Certyfikat systemu zarządzania jakością

Instytut Transportu Samochodowego posiada wdrożony, certyfikowany system zarządzania jakością wg wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015-10.

Certyfikat nr 466/S/2017 - cały obszar Instytutu Transportu Samochodowego 

C1_min

Certyfikat systemu zarządzania jakością wydany przez Centrum Certyfikacji Jakości, potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015-10 w zakresie: "Badania naukowe, prace rozwojowe i wdrożeniowe oraz usługi w obszarze bezpieczeństwa transportu, ekonomiki transportu, ochrony środowiska i bezpieczeństwa technicznego."

ZSJZ_2010