Certyfikaty laboratoriów badawczych

W Instytucie Transportu Samochodowego funkcjonują 4 laboratoria badawcze posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA).

Certyfikat nr AB 089 - Centrum Badań Materiałowych (ważny do 29.04.2019)

 

Certyfikat akredytacji laboratorium badawczego potwierdzający spełnienie wymagań normy
PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Zakres akredytacji jest określony na internetowej witrynie Polskiego Centrum Akredytacji: http://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/laboratoria-badawcze/AB%20089,podmiot.html

CBM

Certyfikat nr AB 502 - Centrum Ochrony Środowiska (ważny do 29.04.2019)

 

Certyfikat akredytacji laboratorium badawczego potwierdzający spełnienie wymagań normy
PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Zakres akredytacji jest określony na internetowej witrynie Polskiego Centrum Akredytacji: http://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/laboratoria-badawcze/AB%20502,podmiot.html


Certyfikat nr AB 503 - Zakład Homologacji i Badań Pojazdów (ważny do 29.04.2019)

 

Certyfikat akredytacji laboratorium badawczego potwierdzający spełnienie wymagań normy
PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Zakres akredytacji jest określony na internetowej witrynie Polskiego Centrum Akredytacji: http://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/laboratoria-badawcze/AB%20503,podmiot.html

ZBH

Certyfikat nr AB 504 - Zakład Procesów Diagnostyczno-Obsługowych (ważny do 29.04.2019)

 

Certyfikat akredytacji laboratorium badawczego potwierdzający spełnienie wymagań normy
PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Zakres akredytacji jest określony na internetowej witrynie Polskiego Centrum Akredytacji: http://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/laboratoria-badawcze/AB%20504,podmiot.html

ZDO