Foto/Wideo

Dyrekcja
  • dr hab. inż. Marcin Ślęzak, prof. ITS - Dyrektor ITS
  • dr Ewa Dębicka - Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju
  • dr hab. inż. Andrzej Świderski, prof. ITS - Z-ca Dyrektora ds. Naukowych 
  • Siedziba
    Logo ITS
    Wideo


    Materiały zawarte na stronie, w tym teksty, grafiki, prezentacje, zdjęcia oraz materiały wideo stanowią własność intelektualną Instytutu Transportu Samochodowego, chronioną prawem zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o ochronie praw autorskich i prawach pokrewnych.