Dyrekcja

prof. nzw. dr hab. inż. Marcin Ślęzak

Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego

Sylwetka naukowa

dr Ewa Dębicka

Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju
Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości

Sylwetka naukowa

prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Świderski

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych

Sylwetka naukowa

mgr Elżbieta Ślubowska

Główny księgowy