Numer 2/2017

Spis treści:

 1. Ślęzak M., Krupiński M. – 65 lat Instytut Transportu Samochodowego
 2. Wnuk A. – Edukacja z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego w nowej podstawie programowej przedszkola, szkoły podstawowej i szkoły branżowej i stopnia oraz w ramowych planach nauczania
 3. Gis W. Menes M. – Próba estymacji światowego parku samochodów elektrycznych (HEV, PHEV i BEV)
 4. Gis M. – Postęp w zmniejszaniu wartości dopuszczalnych emisji substancji szkodliwych spalin z producenckich flot samochodów lekkich, stymulatorem rozwoju samochodów hybrydowych i elektrycznych
 5. Moćko W. – Eksperymentalna metodyka oceny wrażliwości stopów na szybkość odkształcania
 6. Szymczak T, Kowalewski Z. – Wybrane materiały stosowane w układach hamulcowych i ich właściwości mechaniczne

Contents:

 1. Ślęzak M., Krupiński M. – 65 years of the Motor Transport Institute
 2. Wnuk A. – Road safety education in the new curriculum for kindergartens, primery schools and I-st level trade schools as well as in the framework curricula
 3. Gis. W, Menes M. – An attempt to estimate the global park of electric vehicle (HEV, PHEV and BEV)
 4. Gis M. – Progress in reduction of emissions from manufacturing fleets of light vehicles, as stimulators of development of hybrid and electric vehicles
 5. Moćko W. – An experimental method of determining a strain rate sensitivity of alloys
 6. Szymczak T, Kowalewski Z. – Selected materials applied in breaking systems and its mechanical properties