Prenumerata

Zamówienia na kwartalnik można składać w Sekcji Informacji Naukowej i Wydawnictw ITS - telefonicznie (22 43 85 172 ), faksem (22 43 85 401) lub e-mailem (wydawnictwa@its.waw.pl).

Cena detaliczna 12 zł netto

Prenumerata roczna  48 zł netto