Projekt BASELINEInformacja o projekcie

Projekt BASELINE jest realizowany przez konsorcjum 19 państw członkowskich Unii Europejskiej. Koordynatorem  projektu jest Instytut Vias z Belgii. Realizacja projektu ma fundamentalne znaczenie w realizacji kolejnego programu bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2021-2030. (Commission Staff Working Document EU Road Safety Policy Framework 2021-2030 -Next steps towards "Vision Zero" SWD(2019) 283 final: https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/swd20190283-roadsafety-vision-zero.pd ).

 

Źródła finansowania projektu 

Grant Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Transportu (DG MOVE) Komisji Europejskiej MOVE/C2/SUB/2019-558/CEF/PSA/SI2.835753 Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu: „Projekty Międzynarodowe Współfinansowane”


Opis projektu

Komisja Europejska, biorąc pod uwagę konieczność opracowania i wdrożenia nowych zasad oceny kolejnych programów bezpieczeństwa ruchu drogowego, określiła zestaw podstawowych wskaźników efektywności (Key Performance Indicators – KPIs), obejmujący wszystkie elementy „bezpiecznego systemu” (Safe System). Ich stały monitoring pozwoli na podejmowanie sprofilowanych działań interwencyjnych mających odwrócić niekorzystne trendy. Określenie wartości wskaźników oraz monitorowanie ich zmian w czasie umożliwi przeprowadzenie oceny realizacji programów bezpieczeństwa ruchu drogowego. W projekcie BASELINE wskazano 8 podstawowych wskaźników brd:

  • KPI 1: Prędkość: % kierowców nieprzekraczających dopuszczalnych prędkości
  • KPI 2: Pasy bezpieczeństwa i urządzenia do przewożenia dzieci: % osób stosujących pasy bezpieczeństwa i urządzenia zabezpieczające
  • KPI 3: Kaski: % osób stosujących kaski
  • KPI 4: Alkohol: % kierowców, w organizmach których stwierdzono zawartość alkoholu poniżej dopuszczalnego limitu
  • KPI 5: Rozproszenie uwagi: % kierowców nieużywających telefonów komórkowych
  • KPI 6: Pojazdy: % nowych pojazdów z określoną oceną EuroNCAP (powyżej 5*)
  • KPI 7: Infrastruktura drogowa: % dróg/przejechanych kilometrów po drogach z określoną oceną (np. powyżej 5*)
  • KPI 8: Opieka powypadkowa: czas odpowiedzi na wezwanie

Dane potrzebne do wyznaczenia KPIs są zbierane przez partnerów projektu w latach 2020-2022. W Polsce na podstawie zebranych danych zostanie wyznaczonych pięć pierwszych wskaźników: KPI 1-KPI 5. 

Realizacja projektu ma fundamentalne znaczenie dla wdrożenia kolejnego programu bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2021-2030 (Commission Staff Working Document EU Road Safety Policy Framework 2021-2030 - Next steps towards "Vision Zero" SWD(2019) 283 final: https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/swd20190283-roadsafety-vision-zero.pd). 

Projekt Baseline jest odpowiedzią na potrzeby monitoringu działań prowadzonych na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na poziomie Unii Europejskiej i w poszczególnych krajach członkowskich. Zadania projektu uwzględniają stworzenie wspólnej metodologii badań z zastosowaniem zaawansowanych metod statystycznych oraz przeprowadzenie pomiarów umożliwiających określenie wartości wskaźników KPIs w poszczególnych krajach na początku realizacji europejskiego programu bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2021-2030.  Opracowana metodologia powinna spełniać wszystkie wymogi naukowe, a jednocześnie uwzględniać uwarunkowania w poszczególnych krajach. Aby sprostać temu wyzwaniu, w ramach konsorcjum zostały powołane specjalne zespoły ekspertów z różnych krajów do opracowania metodologii wyznaczania poszczególnych wskaźników. 

Przy ich określaniu należy brać pod uwagę w szczególności zasięg geograficzny (w odniesieniu do całego państwa członkowskiego) i dobór próby. Podczas analizowania wyników należy uwzględnić różnice w regulacjach prawnych obowiązujących w poszczególnych krajach, np. dotyczące dopuszczalnego stężenia alkoholu we krwi.

W ramach projektu każdy kraj zadeklarował przeprowadzenie badań mających na celu określenie wybranych wskaźników. Zakłada się przeprowadzenie dwóch serii badań: w okresie wiosennym i w okresie jesiennym (w zależności od sytuacji pandemicznej). Metodologia badań została ściśle określona dla każdego wskaźnika co do wielkości próby, czasu i lokalizacji badań i zakresu zbieranych danych. Wyniki zostaną poddane analizie statystycznej, aby zapewnić reprezentatywność i porównywalność wskaźników z różnych krajów.

Projekt dofinansowano ze środków budżetu Państwa w ramach programu "Projekty międzynarodowe współfinansowane".

 

 

 

Używamy plików cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych, identyfikacyjnych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu i jednocześnie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zawsze możesz zmienić swoje ustawienia przeglądarki wyłączając obsługę cookies. Informujemy, że wyłączenie plików cookies, utrudni korzystanie z naszej witryny lub może uniemożliwić jej poprawne działanie na Twojej przeglądarce.
Zgadzam się
close