Trendline - projekt

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA w ramach programu

PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE WSPÓŁFINANSOWANE

Projekt pt. „Opracowanie metodologii, zbieranie i analiza kluczowych wskaźników efektywności (Key Performance Indicators – KPI) bezpieczeństwa ruchu drogowego – TRENDLINE”

Całkowita wartość projektu: 1 579 084 zł

Dofinansowanie: 710 588 zł

 

Informacja o projekcie

Projekt TRENDLINE opiera się na współpracy 25 państw członkowskich Unii Europejskiej (oraz dwóch pozostałych krajów UE i dwóch krajów EFTA, które mają w projekcie status obserwatorów) w celu zebrania danych, ich analizy oraz wyznaczenia wskaźników efektywności bezpieczeństwa ruchu drogowego (KPI – Key Performance Indicators in Road Safety) i wykorzystania ich do realizacji zadań w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa na drogach w krajach partnerskich projektu. Koordynatorem projektu jest Instytut SWOV (Institute for Road Safety Research). Projekt Trendline jest kontynuacją projektu Baseline, który był realizowany w latach 2020-2022.

Źródła finansowania projektu

Grant Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Transportu (DG MOVE) Komisji Europejskiej MOVE/C2/SUB/2022-54/CEF/PSA/SI2.892654 oraz umowa z  Ministerstwem Edukacji i Nauki nr 7451/CEF/20232 w ramach programu: „Projekty Międzynarodowe Współfinansowane”. 

Opis projektu

Projekt Trendline jest odpowiedzią na potrzeby monitoringu działań prowadzonych na rzecz programu bezpieczeństwa ruchu drogowego na poziomie Unii Europejskiej. Głównym założeniem projektu jest stworzenie wspólnej metodologii z zastosowaniem zaawansowanych metod statystycznych oraz przeprowadzenie badań umożliwiających określenie wartości wskaźników bezpieczeństwa w poszczególnych krajach. Najważniejszymi elementami bezpiecznego systemu jest zapewnienie bezpiecznych pojazdów, bezpiecznej infrastruktury, bezpiecznego użytkowania dróg (prędkość, trzeźwość na drodze, zapinanie pasów bezpieczeństwa  i zakładanie kasków ochronnych), które  stanowią  dawno  stwierdzone i ważne czynniki w podejściu opartym na „bezpiecznym systemie”. W tym celu określony został zestaw podstawowych wskaźników efektywności (Key Performance Indicators – KPIs) obejmujący wszystkie elementy „bezpiecznego systemu”. Określenie wartości wskaźników oraz ich zmian w czasie ma pozwolić na ocenę realizacji programów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wskazano 8 podstawowych wskaźników bezpieczeństwa dotyczących:

 • KPI 1: Prędkości,
 • KPI 2: Pasów bezpieczeństwa i urządzeń do przewożenia dzieci,
 • KPI 3: Kasków,
 • KPI 4: Alkoholu,
 • KPI 5: Rozproszenia uwagi,
 • KPI 6: Pojazdów,
  KPI 7: Infrastruktury drogowej,
 • KPI 8: Opieki powypadkowej.

Polska będzie realizować badania umożliwiające wyznaczenie 5 następujących wskaźników:

 • KPI 1: Prędkość, 
 • KPI 2: Pasy bezpieczeństwa i urządzenia do przewożenia dzieci, 
 • KPI 3: Kaski, 
 • KPI 4: Alkohol, 
 • KPI 5: Rozproszenie uwagi.

Ponadto, oprócz ośmiu wskaźników efektywności KPI określonych przez Komisję Europejską, konsorcjum projektu Trendline zidentyfikuje nowe eksperymentalne i uzupełniające wskaźniki, opracuje metodologie ich wyznaczania i zweryfikuje ich poprawność podczas testów pilotażowych.

Polska będzie uczestniczyć w testowaniu metodologii badań dla wyznaczenia 4 wskaźników eksperymentalnych: KPI: % kierujących hulajnogami i rowerami elektrycznymi oraz urządzeniami transportu osobistego (UTO) stosujących kaski, KPI: % rowerzystów stosujących oświetlenie po zmroku, KPI: Alternatywne wskaźniki prędkości, KPI: Nadzór nad przestrzeganiem przepisów ruchu drogowego.

Projekt będzie realizowany w latach 2022 – 2025.

Używamy plików cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych, identyfikacyjnych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu i jednocześnie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zawsze możesz zmienić swoje ustawienia przeglądarki wyłączając obsługę cookies. Informujemy, że wyłączenie plików cookies, utrudni korzystanie z naszej witryny lub może uniemożliwić jej poprawne działanie na Twojej przeglądarce.
Zgadzam się
close