Numer 1/2013

  1. Dorosiewicz S. – Koniunktura w ciężarowym transporcie samochodowym. Stan w 2012r. i prognoza 
  2. Murat L. – Organizowanie ruchu na drogach w stanie Nowy Jork
  3. Murat L. – Kryptoprawotwórstwo administracyjne w zarządzaniu ruchem na drogach. Rzecz o tym, czym jest projekt organizacji ruchu
  4. Kaźmierczak P. – Montaż dodatkowych lamp na pojazdach samochodowych w świetle prawa
  5. Szmidt E. – Preparatyka w analizach śladowych próbek środowiskowych metodami absorpcji atomowej
  6. Szymczak T., Grzywna P., Kowalewski Z. – Nowoczesne metody określania wytrzymałościowych właściwości materiałów konstrukcyjnych