Numer 2/2013

 

  1. Leśnikowska-Matusiak I., Wnuk A. - Edukacja dzieci i dorosłych wodniesieniu do podróży dom-szkoła środkiem komunikacji publicznej (na przykładzie projektu safeway2school realizowanego w Polsce)
  2. Zysińska M. - Model biznesowy w branży TSL - analiza trzech przypadków
  3. Kamiński T . i in. - Wybrane aspekty funkcjonowania systemów ujawniania wykroczeń drogowych
  4. Chłopek Z. - Ocena drogowego zużycia energii przez samochód elektryczny
  5. Łepkowski M. - Nowe możliwości wykorzystania Funduszy Europejskich w świetle perspektywy finansowej 2014-2020