Numer 1/2015

Spis treści

 1. Skarbek-Żabkin A. – VI Konferencja „Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji”
 2. Merkisz-Guranowska A. – Organizacja sieci recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji w wybranych krajach europejskich
 3. Rudnik D. – Jakość części zamiennych w aspekcie ich ponownego użycia
 4. Kamińska E., Skarbek-Żabkin A. – Analizy ekobilansowe w szacowaniu obciążeń środowiska
 5. Sicińska K. – Realizacja dyrektywy unii europejskiej o pojazdach wycofanych z eksploatacji i organizacja systemu recyklingu w Niemczech .
 6. Skarbek-Żabkin A., Kamińska E. – Kierunki zagospodarowania zużytych opon samochodowych

Contens

 1. Skarbek-Żabkin A. – VI Conference „Recycling end-of-life vehicles”.
 2. Merkisz-Guranowska A. – End-of-life vehicles recycling network organization in selected european countries
 3. Rudnik D. – Quality of spare parts in terms of their reuse
 4. Kamińska E., Skarbek-Żabkin A. – Eco-balance analysis in estimating environmental burdens ..
 5. Sicińska K. – Implementation of the eu directive on elvs and organisation of recycling system in Germany .
 6. Skarbek-Żabkin A., Kamińska E. – Development directions of disused car tires ..