Aktualności

InGrafTi - spotkanie projektowe

27 marca 2014 roku w siedzibie ITS odbyło się spotkanie członków projektu InGrafTi. Projekt realizowany jest w ramach programu wsparcia prac badawczo-rozwojowych nad zastosowaniem grafenu GRAF-TECH

31.03.2014Czytaj więcej

IV Konferencja \"Paliwa z odpadów\"

W dniach 25-27 marca 2014 roku w Poznaniu odbyła się konferencja \"Paliwa z odpadów\" poświęcona alternatywnym paliwom i perspektywom rynkowym

28.03.2014Czytaj więcej

Projekt Road Show w Gdańsku

25 marca 2014 roku w Filharmonii Bałtyckiej na Ołowiance w Gdańsku odbył się kolejny program na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego „Road Show”, którego partnerem jest Instytut Transportu Samochodowego

28.03.2014Czytaj więcej

Spotkanie Grupy Roboczej \"WGPhotometry\"

W dniach 18-20 marca w siedzibie ITS odbyło się spotkanie Grupy Roboczej laboratoriów wykonujących badania homologacyjne oświetlenia pojazdów \"WGPhotometry\"

22.03.2014Czytaj więcej

Opinia ITS nt. zagrożeń związanych z dopuszczeniem do ruchu samochodów z kierownicą po prawej stronie

W związku z pojawiającymi się doniesieniami medialnymi na temat masowego dopuszczenia do ruchu pojazdów z kierownicą po prawej stronie Instytut Transportu Samochodowego - lider w dziedzinie badań nad bezpieczeństwem ruchu drogowego - prezentuje opinię oraz analizę możliwych niebezpieczeństw z tym związanych

20.03.2014Czytaj więcej

Spotkanie w ramach projektu AMC_2

11 marca br. w siedzibie Instytutu Transportu Samochodowego zorganizowano spotkanie konsultacyjne projektu AMC_2 w sprawie dostosowania dziesięciu nowych pojazdów dla osób niepełnosprawnych ruchowo

12.03.2014Czytaj więcej

Nowy Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego

Decyzją Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Infrastruktury i Rozwoju Pani Elżbiety Bieńkowskiej dr hab. inż. Marcin Ślęzak z dniem 11 marca 2014 roku został powołany na stanowisko Dyrektora Instytutu Transportu Samochodowego

11.03.2014Czytaj więcej

Kwartalnik Naukowy „Transport Samochodowy” patronem medialnym Międzynarodowej Konferencji EURO-TRANS 2014

Redakcja kwartalnika naukowego ITS „Transport Samochodowy\" objęła patronatem medialnym konferencję EURO - TRANS 2014 pt. „Infrastruktura transportu dla rozwoju regionów. Z perspektywy 10-lecia członkostwa w Unii Europejskiej\"

06.03.2014Czytaj więcej

Powołanie Kolegium Dyrektorów Instytutów Badawczych nadzorowanych przez MIR

24 lutego br. w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów odbyło się spotkanie dyrektorów siedmiu instytutów badawczych w celu podpisania porozumienia o powołaniu Kolegium Dyrektorów Instytutów nadzorowanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju

28.02.2014Czytaj więcej

Seminarium metodyczne dla Pełnomocników Marszałków Województw ds. psychologicznych badań osób kierujących pojazdami

W dniu 26 lutego 2014 r. w siedzibie Instytutu Transportu Samochodowego odbyło się kolejne seminarium metodyczne dotyczące psychologicznych badań osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami

27.02.2014Czytaj więcej

Laboratorium wytwarzania grafenu w ITS

Centrum Badań Materiałowych i Mechatroniki ITS kontynuuje prace nad utworzeniem nowego laboratorium, którego głównym celem będzie produkcja grafenu

26.02.2014Czytaj więcej

Informacja dla kandydatów ubiegających się o uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym i ośrodków szkolenia przewoźników

Uprzejmie informujemy, że Regulamin określający warunki i tryb przeprowadzania egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym zatwierdzony Zarządzeniem Nr 26 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 sierpnia 2013 r. określa wzór wniosku o wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym

25.02.2014Czytaj więcej