Patronat ITS nad Pracowniami Psychologicznych Badań Kierowców

Przedmiotem stałej troski środowiska psychologów transportu jest jakość wykonywanych badań psychologicznych oraz poziom orzecznictwa w tym zakresie. 

W środowisku psychologów transportu istnieje ogromne zapotrzebowanie na różnego rodzaju działania, które będą wspierać psychologów w ich pracy - są to zarówno seminaria, szkolenia, konferencje omawiające kwestie merytoryczne (jak chociażby Ustawa o kierujących pojazdami), ale również spotkania integrujące środowisko. Jednocześnie brakuje wymiany informacji między psychologami, pracowniami w różnych częściach kraju.

Wychodząc naprzeciw, formułowanym od czasu decentralizacji kontroli i nadzoru, postulatom zmierzającym do pewnej formy centralnego - głównie merytorycznego - wspierania psychologów i badań w kraju, Centrum Telematyki Transportu ITS proponuje psychologom ofertę objęcia pracowni uprawnionych do badań psychologicznych kierowców dobrowolnym PATRONATEM. Taka forma daje psychologom poczucie merytorycznego bezpieczeństwa, możliwość stałego doskonalenia zawodowego. Stanowi też formę ujednolicenia orzecznictwa w skali kraju.

Więcej informacji