Notyfikacja

Instytut Transportu Samochodowego jest jednostką notyfikowaną w zakresie Dyrektywy UE nr 97/68 oraz 2002/88.  

 

Notyfikacja_3_max

 

Zal. nr 1 do Decyzji Nr 1/01

 

Od dnia 05.07.2004 r., zgodnie z Decyzją nr 1/01, Instytutowi Transportu Samochodowego udzielono autoryzacji w celu jego notyfikowania Komisji Europejskiej i państwom członkowskim UE jako:

  • służby technicznej dokonującej badań spalin
  • organu zatwierdzającego typ silnika w zakresie emisji spalin

do realizacji zadań określonych Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 października 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla silników spalinowych w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych przez te silniki (Dz.U. 03.220.2180) przenoszącym postanowienia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 97/68 z dnia 16 grudnia 1997 r. o zbliżeniu przepisów prawnych państw członkowskich dotyczących działań zaradczych mających na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych z silników spalinowych instalowanych w maszynach samojezdnych (rozszerzonej Dyrektywą nr 2002/88).