Ośrodki szkolenia przewoźników

Wykaz Ośrodków szkolenia na Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Transporcie Drogowym osób/rzeczy

 

UWAGA: Udział w szkoleniu przygotowującym do egzaminu nie jest w żadnym stopniu obowiązkowy i wymagany. Szkolenia są dobrowolne. ITS nie organizuje szkoleń na egzamin na certyfikat kompetencji zawodowych.

Zamieszczony wykaz ośrodków sporządzono na podstawie informacji nadesłanych do Instytutu Transportu Samochodowego przez ośrodki szkolenia.

Wykaz zawiera adresy ośrodków wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, w zależności od formy prowadzonej działalności gospodarczej.

Instytut nie ponosi odpowiedzialności za jakość szkoleń realizowanych przez ośrodki. Instytut nie nadzoruje działalności ośrodków w zakresie szkolenia na egzamin na certyfikat kompetencji zawodowych.