Organizacja i funkcjonowanie przedsiębiorstwa transportu drogowego rzeczy

Organizacja i funkcjonowanie przedsiębiorstwa transportu drogowego rzeczy

Praca zbiorowa pod redakcją dr inż. Izabelli Mitraszewskiej - aktualizacja: październik 2018

ISBN 978-83-60965-82-5

Cena: 95 zł (netto). Od 10 sztuk – 10% rabatu.

Spis treści

 

 

 

 

„Organizacja i funkcjonowanie przedsiębiorstwa transportu drogowego rzeczy” to monografia napisana przez pracowników Instytutu Transportu Samochodowego. Publikacja obejmuje wykaz dziedzin, które zostały określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1071/2009, a więc te zagadnienia, które brane są pod uwagę przy uznawaniu kompetencji zawodowych.

Założeniem autorów było opracowanie monografii w taki sposób, by poszczególne zagadnienia obejmowały najbardziej podstawowe wiadomości oraz bibliografię, która pozwoli łatwo odszukać i poszerzyć wiedzę tym osobom, które będą zainteresowane bardziej szczegółowym opisem poszczególnych zagadnień.

Zamówienia można składać w Sekcji Informacji Naukowej i Wydawnictw ITS - faksem (22 43 85 401) lub e-mailem: wydawnictwa@its.waw.pl