Homologacja silników niedrogowych maszyn ruchomych

Centrum Ochrony Środowiska (COŚ) homologuje silniki ruchomych maszyn niedrogowych zgodnie z dyrektywą 97/68/WE i jej późniejszymi nowelizacjami oraz wykonuje czynności przewidziane tą dyrektywą. Powyższa działalność  obejmuje:

  • Badania homologacyjne silników;
  • Wydawanie świadectw homologacji;
  • Wydawanie zezwoleń na podstawie tzw. „formuły elastycznej” na wprowadzanie do obrotu silników ruchomych maszyn niedrogowych, niespełniających obowiązujących norm emisji;
  • Wydawanie świadectw na wprowadzanie do obrotu silników zamiennych, niespełniających obowiązujących norm emisji.

Centrum Ochrony Środowiska w świetle dyrektywy 97/68/WE jest zarówno władzą homologacyjną, do kompetencji której należy wydawanie świadectw homologacji, jak i odpowiednio wyposażoną placówką badawczą  zdolną do wykonywania badań homologacyjnych silników.