Zakład Badań Ekonomicznych

Kierownik: dr inż. Jerzy Waśkiewicz

Zakład Badań Ekonomicznych
Instytut Transportu Samochodowego

ul. Jagiellońska 80
03-301 Warszawa
tel. (22) 43-85-281

Zakład Badań Ekonomicznych (ZBE) wykonuje prace naukowo-badawcze dotyczące procesów ekonomicznych zachodzących w transporcie samochodowym i jego otoczeniu oraz ich perspektyw rozwojowych. Prace prowadzone w Zakładzie w szczególności obejmują:

 • określanie kierunków rozwoju transportu samochodowego i jego roli w systemach transportowych kraju oraz Unii Europejskiej,
 • badanie kosztów funkcjonowania ciężarowego transportu samochodowego,
 • badanie średnich kosztów eksploatacyjnych pojazdów samochodowych,
 • badanie koniunktury na rynkach transportowych i jej prognozowanie z uwzględnieniem kształtowania równowagi rynkowej,
 • badanie struktury parku samochodowego w Polsce,
 • ocenę ekonomicznych skutków szkodliwego oddziaływania transportu samochodowego na środowisko człowieka,
 • modelowanie emisji zanieczyszczeń z pojazdów samochodowych oraz zużycia paliwa przez pojazdy,
 • prognozowanie liczności i struktury parku samochodowego i prognozowanie zapotrzebowania na paliwa silnikowe przez park samochodowy w Polsce,
 • ocenę ekologicznych i ekonomicznych skutków elektryfikacji transportu samochodowego oraz prognozowanie jego rozwoju.

Oprócz prac naukowych i rozwojowych zadania realizowane w Zakładzie obejmują także:

 • współpracę z podmiotami krajowymi i UE, zajmującymi się zagadnieniami ekonomiczno-organizacyjnymi w obszarze transportu samochodowego,
 • opracowywanie analiz, ocen i ekspertyz z zakresu transportu samochodowego związanych ze skutkami rozwoju motoryzacji,
 • upowszechnianie wyników prac wykonywanych w Instytucie poprzez wydawnictwa branżowe, publikacje książkowe i wystąpienia na konferencjach naukowych,
 • wykonywanie zadań dotyczących różnych aspektów funkcjonowania i rozwoju transportu samochodowego zleconych przez organy administracji państwowej, samorządowej oraz podmioty gospodarcze.