Wsparcie polityki transportowej Polski

19 stycznia 2017 roku w Centrum Konferencyjnym NIMBUS w Warszawie odbyła się konferencja  pt. „Architektura FRAME w projektach ITS”, zorganizowana na zlecenie Centrum Unijnych Projektów Transportowych w ramach umowy na „Przygotowanie ram do projektowania i wdrażania rozwiązań ITS opartych na Europejskiej Ramowej Architekturze ITS FRAME dla Beneficjentów pomocy finansowej UE".

W spotkaniu wziął udział dr inż. Tomasz Kamiński z Instytutu Transportu Samochodowego, który wspólnie z profesorem Wojciechem Suchorzewskim z Politechniki Warszawskiej przedstawił prezentację pt. „Kodeks Dobrych Praktyk Wdrażania ITS w Polsce”. 

Komitet ds. Architektury i Standaryzacji, którego przewodniczącym jest dr inż. Tomasz Kamiński, opracował "KODEKS DOBRYCH PRAKTYK efektywnego wdrażania Inteligentnych Systemów Transportowych" i "KODEKS DOBRYCH PRAKTYK (cz. II) - wdrażanie miejskich systemów ITS". Dokumenty te zostały opublikowane odpowiednio w 2015 i 2016 roku. Obecnie przygotowywany jest "KODEKS DOBRYCH PRAKTYK - ITS jako narzędzie realizacji celów polityki zrównoważonej mobilności". 

Działania, w których uczestniczy Instytut Transportu Samochodowego, stanowią wsparcie polityki transportowej państwa, wspisując się w podpisaną przez Prezydenta RP ustawę z 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw - przedstawioną na stronie internetowej Ministerstwa Infrstruktury i Budownictwa.

"W ustawie przewidziano także, że minister właściwy do spraw transportu będzie mógł wydawać, rozpowszechniać lub rekomendować wzorce i standardy dotyczące przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania lub ochrony tych dróg. Rozwiązanie to umożliwi szybkie wdrażanie nowych technologii pozwalających często na oszczędne i przyjazne środowisku projektowanie infrastruktury drogowej, zgodnie z najnowszą wiedzą techniczną i rozwiązaniami stosowanymi w budownictwie drogowym i mostowym. Opracowane wzorce lub standardy, w postaci kodeksu dobrych praktyk, mogą stanowić ułatwienie dla zarządców dróg i przyczyniać się do ujednolicenia praktyki ich działania".

Działania podejmowane przez Instytut Transportu Samochodowego, jako członka Stowarzyszenia ITS Polska, wpisują się także w działania Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Używamy plików cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych, identyfikacyjnych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu i jednocześnie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zawsze możesz zmienić swoje ustawienia przeglądarki wyłączając obsługę cookies. Informujemy, że wyłączenie plików cookies, utrudni korzystanie z naszej witryny lub może uniemożliwić jej poprawne działanie na Twojej przeglądarce.
Zgadzam się
close