Spotkanie Międzynarodowego Komitetu ds. Badań Technicznych Pojazdów (CITA)

W dniach 27-28 marca w siedzibie Instytutu Transportu Samochodowego zorganizowano trzecie spotkanie Grupy Ekspertów ds. Homologacji Pojazdów (TAEG) Międzynarodowego Komitetu ds. Badań Technicznych (CITA).

W spotkaniu udział wzięli m.in. przedstawiciele: Sekretariatu Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ, TÜV SÜD, Banku Światowego, Automobile and Motorcycles Association of Serbia, Center for Vehicles of Croatia, EUROLAB L.L.C., FSD Fahrzeugsystemdaten GmbH, IDIADA, TÜV Nord, TÜV Rheinland, VdTÜV e.V., SGS oraz CITA.

Podczas spotkania eksperci omówili m.in.:

  • Perspektywy procesu homologacji systemów automatyki samochodowej, w tym oprogramowania w kontekście pojazdów autonomicznych,
  • Wymagań prawnych i systemowych dotyczących systemów wspomagania kierowcy w pojazdach,
  • Aktualny stan nowelizacji ramowej dyrektywy homologacyjnej (2007/46/WE),
  • Bieżący stan normy ISO 20730 – w zakresie okresowej kontroli technicznej pojazdów (ePTI)
  • Sprawozdania przedstawiciela Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ na temat minionych spotkań oraz bieżących prac.

Uzupełnieniem części merytorycznej była prezentacja, w trakcie której goście zapoznali się z potencjałem naukowo-badawczym Instytutu, zwiedzając nowoczesne laboratoria. Zainteresowaniem cieszyła się zwłaszcza pracownia Centrum Telematyki Transportu wyposażona w wysokiej klasy symulatory - pojazdu ciężarowego i autobusu oraz samochodu osobowego. Goście odwiedzili także nowoczesną stację kontroli pojazdów Zakładu Procesów Diagnostyczno-Obsługowych, halę pomiarową Zakładu Homologacji i Badań Pojazdów, halę laboratoryjną Centrum Badań Materiałowych oraz laboratoria: fotometryczne i ochrony środowiska.

CITA jest międzynarodowym stowarzyszeniem organizacji (z sektora publicznego i prywatnego), które aktywnie prowadzi działania na rzecz obowiązkowych badań technicznych pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz sprawuje nadzór nad wybranymi organizacjami inspekcyjnymi.

Celem działalności CITA jest poprawa bezpieczeństwa na drogach, ochrona środowiska naturalnego przed negatywnym wpływem motoryzacji oraz opracowanie najlepszych praktyk w zakresie obowiązkowej kontroli pojazdów.

Spotkanie w Instytucie Transportu Samochodowego jest kolejnym, międzynarodowym forum wymiany informacji i doświadczeń związanych z badaniami technicznymi pojazdów, które są uznawane przez Komisje Unii Europejskiej i Europejską Komisję Gospodarczą Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Galeria