Porozumienie z Politechniką Warszawską

13 kwietnia na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej podpisano porozumienie o współpracy z przedstawicielami Instytutu Transportu Samochodowego. Dokument sygnowali prof. nzw. dr hab. inż. Janusz Zawiłła-Niedźwiecki, Dziekan Wydziału Zarządzania oraz prof. nzw. dr hab. inż. Marcin Ślęzak, Dyrektor ITS. W spotkaniu uczestniczyli także dr Ewa Dębicka, Dyrektor ds. Rozwoju ITS, dr hab. inż. Andrzej Świderski, Zastępca Dyrektora ds. Naukowych ITS oraz prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Waściński z Wydziału Zarządzania PW.

Przedmiotem porozumienia jest współpraca w zakresie pozyskiwania i realizacji wspólnych projektów naukowo-badawczych, organizacja praktyk zawodowych, wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie techniki samochodowej i transportu, oraz popularyzacja i upowszechnianie wyników współpracy Politechniki i Instytutu.

Galeria