Wyróżnienie dla ITS

W dniach 16-17 maja w Warszawie odbył się jubileuszowy X Kongres Inteligentnych Systemów Transportowych ITS POLSKA, który wraz ze środowiskiem naukowym i dynamicznie rozwijającą się branżą, współtworzy podstawy do wdrażania Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce. W otwarciu Kongresu wzięła udział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Pani Justyna Skrzydło, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji Pan Karol Okoński, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Krzysztof Kondraciuk oraz Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych Pan Przemysław Gorgol.

Podczas tegorocznego Kongresu omawiano w szczególności zagadnienia związane z innowacyjnymi technologiami stosowanymi w drogowych i kolejowych inteligentnych systemach transportowych, nowe możliwości i rozwiązania w zakresie pomiarów drogowych i badaniach stanu dróg. Szczególną uwagę poświęcono zastosowaniu ITS jako narzędzia równoważenia mobilności. Poruszano także kwestie związane z architekturą systemów i aspektami prawnymi ich wdrażania.

Ze strony Instytutu Transportu Samochodowego w Kongresie wziął udział dr inż. Tomasz Kamiński i Małgorzata Pędzierska. Dr Kamiński zaprezentował dwa wystąpienia – „Wpływ stosowania usług Inteligentnych Systemów Transportowych na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego” i „Kodeks Dobrych Praktyk (cz. III) - ITS jako narzędzie realizacji celów polityki zrównoważonej mobilności”.

Omawiane zagadnienia wpisują się w aktualne trendy rozwoju transportu tj. m.in. politykę zrównoważonej mobilności i wykorzystania innowacyjnych systemów ITS do poprawy bezpieczeństwa i efektywności ruchu drogowego, a także poprawy komfortu podróżowania.

Podczas Kongresu dr inż. Tomasz Kamiński odebrał Dyplom dla Instytutu Transportu Samochodowego z okazji 10 lat członkowstwa i wspierania Stowarzyszenia ITS POLSKA.

Galeria