"Technologie podwójnego zastosowania w logistyce cywilnej i wojskowej"

IX Konferencja Naukowa Logistyki Stosowanej pt. "Technologie podwójnego zastosowania w logistyce cywilnej i wojskowej. Teoria i praktyka" odbędzie się w dniach 06–08.06.2017 r. w Ustroniu.

Organizatorem konferencji jest Instytut Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej we współpracy z Instytutem Transportu Samochodowego i Centrum Certyfikacji Jakości WAT. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym przez JM Rektora-Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej.

Celem konferencji jest popularyzacja osiągnięć naukowych, wymiana doświadczeń dotyczących logistyki wojskowej i cywilnej oraz integracja środowiska logistycznego.

Szczegółowe zagadnienia konferencji obejmować będą:

  • Systemy logistyczne wojsk, siły zbrojne UE i NATO – teoria i praktyka;
  • Systemy logistyczne przedsiębiorstw – teoria i praktyka;
  • Nowoczesne koncepcje zarządzania logistycznego;
  • Systemy informatyczne w logistyce;
  • Transport samochodowy i inne gałęzie transportu;
  • Technologie logistyczne podwójnego zastosowania;
  • Normalizacja i jakość w logistyce;
  • Zrównoważony rozwój w logistyce.

Więcej informacji