Psychologia transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego

Z przyjemnością informujemy, iż Instytut Transportu Samochodowego wraz z Instytutem Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie rozpoczęły współpracę w zakresie prowadzenia studiów podyplomowych pt. "Psychologia Transportu i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego." Tym samym zapraszamy wszystkich chętnych psychologów, którzy chcieliby uzyskać kwalifikacje m.in. w zakresie:

  • badań kierowców,
  • wydawania orzeczeń o braku lub istnieniu przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, 
  • prowadzenia kursów reedukacyjnych dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.

Proponowane studia jako jedyne dają możliwość odbycia praktycznych zajęć w profesjonalnych laboratoriach ITS, a także uczenia się od najlepszych specjalistów, badaczy i praktyków.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i do zobaczenia w październiku!