Zamówienia do 30.000€


Przedmiot Dzierżawa wielofunkcyjnego urządzenia drukującego Data ogłoszenia 2018-07-17
Wartość poniżej 30 000 euro
Pobierz ogłoszenie pobierz » Szczegóły

Przedmiot Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących na potrzeby Instytutu Transportu Samochodowego Data ogłoszenia 2018-05-22
Wartość poniżej 30 000 euro
Pobierz ogłoszenie pobierz » Szczegóły

Przedmiot Modernizacja stanowisk, układów pomiarowych oraz oprogramowania do badań pojazdów Data ogłoszenia 2018-05-16
Wartość poniżej 30 000 euro
Pobierz ogłoszenie pobierz » Szczegóły

Przedmiot Dostawa komory do badań odporności wyrobów i materiałów na działanie mgły solnej oraz na działanie atmosfery nasyconej parą wodną Data ogłoszenia 2018-04-20
Wartość poniżej 30 000 euro
Pobierz ogłoszenie pobierz » Szczegóły

Przedmiot Modernizacja stanowisk, układów pomiarowych oraz oprogramowania do badań pojazdów Data ogłoszenia 2018-04-18
Wartość poniżej 30 000 euro
Pobierz ogłoszenie pobierz » Szczegóły

Przedmiot Zakup 6-kanałowego analizatora mocy Data ogłoszenia 2017-12-27
Wartość do 30000 EUR
Pobierz ogłoszenie pobierz » Szczegóły

Przedmiot Usługa hostingu systemu komputerowego wraz z usługą administrowania dostępnością i bezpieczeństwem części portalowej systemu Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Data ogłoszenia 2017-11-06
Wartość do 30 trys. euro
Pobierz ogłoszenie pobierz » Szczegóły

Przedmiot Komora do badań środowiskowych o zmiennych profilach klimatycznych (komora klimatyczna) w zakresie temperatur od -70°C do 180°C, zakres wilgotności 10% do 98%. Minimalna pojemność komory wewnętrznej 600l. Data ogłoszenia 2017-10-24
Wartość poniżej 30000 euro
Pobierz ogłoszenie pobierz » Szczegóły

Przedmiot Przeprowadzenie rekrutacji i wybór 60 osób na potrzeby przeprowadzania badań symulatorowych w ramach projektu RID 3D Wpływ reklam na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego (II tura badań), a także na zapewnienie obecności wybranych osób w siedzibie Zamawiającego na czas przeprowadzenia badań. Data ogłoszenia 2017-09-15
Wartość art. 4d ust. 1 pkt 1 PZP
Pobierz ogłoszenie pobierz » Szczegóły

Przedmiot Przeprowadzenie rekrutacji i wybór 30 osób na potrzeby przeprowadzania badań symulatorowych w ramach projektu aDrive Innowacyjne technologie symulacyjne do oceny systemów automatyzujących prowadzenie pojazdów w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także na zapewnienie obecności wybranych osób w siedzibie Zamawiającego na czas przeprowadzenia Badań. Data ogłoszenia 2017-09-12
Wartość art. 4d ust. 1 pkt 1 PZP
Pobierz ogłoszenie pobierz » Szczegóły

Przedmiot Badanie świadomości kierowców 50+ odnośnie zagadnień bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie mazowieckim. Data ogłoszenia 2017-09-04
Wartość
Pobierz ogłoszenie pobierz » Szczegóły

Przedmiot Usługa polegająca na przeprowadzeniu rekrutacji i wyborze 60 osób, według kryteriów wyboru uzgodnionych przez strony na potrzeby przeprowadzenia badań: psychologicznych i symulatorowych w ramach projektu RID 4 F. Na zapewnieniu obecności wybranych osób w siedzibie zamawiającego na czas przeprowadzenia badań, a także na zapewnieniu obecności w siedzibie ITS przedstawiciela Wykonawcy na czas trwania badań (na pół godziny przed rozpoczęciem badań do momentu zakończenia badania przez ostatnią osobę danego dnia). Data ogłoszenia 2017-08-18
Wartość art. 4d ust. 1 pkt 1 PZP
Pobierz ogłoszenie pobierz » Szczegóły

Przedmiot Wideofotometryczny zestaw do rejestracji obrazów pomiarowych Data ogłoszenia 2017-08-07
Wartość poniżej 30000 euro
Pobierz ogłoszenie pobierz » Szczegóły

Przedmiot Usługa polegająca na przeprowadzeniu rekrutacji i wyborze 60 osób, według kryteriów wyboru uzgodnionych przez strony na potrzeby przeprowadzenia badań: psychologicznych i symulatorowych w ramach projektu RID 4 F, a także na zapewnieniu obecności wybranych osób w siedzibie zamawiającego na czas przeprowadzenia badań. Data ogłoszenia 2017-08-07
Wartość art. 4d ust. 1 pkt 1 PZP
Pobierz ogłoszenie pobierz » Szczegóły