Archiwalne


Przedmiot Szacowanie wartości zamówienia usługi modernizacji stanowisk do badania pojazdów Data ogłoszenia 2018-02-23
Wartość
» Szczegóły

Przedmiot Ubezpieczenie pojazdów i majątku ITS Data ogłoszenia 2018-01-26
Wartość do 30 tys. EUR
» Szczegóły

Przedmiot Regulamin dialogu technicznego w ITS Data ogłoszenia 2017-09-01
Wartość
» Szczegóły

Przedmiot Badanie świadomości uczestników ruchu drogowego odnośnie zagadnień bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie mazowieckim Data ogłoszenia 2017-06-26
Wartość na podst. art. 4d ust. 1 pkt. 1 PZP w zw. z art.30a ustawy o zasadach f.n.
» Szczegóły

Przedmiot Rezerwacja, zakup i dostarczanie biletów lotniczych wraz z ubezpieczeniem podróży służbowych pracowników Instytutu Transportu Samochodowego Data ogłoszenia 2017-06-26
Wartość poniżej 209 000 euro
» Szczegóły

Przedmiot Przeprowadzenie rekrutacji i wybór 60 osób na potrzeby przeprowadzania badań symulatorowych w ramach projektu RID 3D -Wpływ reklam na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego-, a także na zapewnienie obecności wybranych osób w siedzibie Zamawiającego na czas przeprowadzenia Badań. Data ogłoszenia 2017-06-14
Wartość na podst. art. 4d ust. 1 pkt. 1 PZP w zw. z art.30a ustawy o zasadach f.n.
» Szczegóły

Przedmiot Usługi hotelarsko-restauracyjne w celu organizacji konferencji przez ITS z podziałem na części Data ogłoszenia 2017-04-06
Wartość usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
» Szczegóły

Przedmiot Serwis i Asysta Techniczna Systemu Informatycznego Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (POBR) Data ogłoszenia 2017-03-17
Wartość poniżej 209 000 euro
» Szczegóły

Przedmiot Dostawa sprzętu komputerowego Data ogłoszenia 2017-03-09
Wartość poniżej 209 000 euro
» Szczegóły

Przedmiot Plan zamówień na 2017 r. Data ogłoszenia 2017-02-03
Wartość
» Szczegóły

Przedmiot Ubezpieczenie pojazdów i majątku ITS Data ogłoszenia 2017-01-13
Wartość poniżej 209 000 euro
» Szczegóły

Przedmiot Dostawa komory do przyspieszonych badań starzeniowych Data ogłoszenia 2017-01-12
Wartość na podst. art. 4d ust. 1 pkt. 1 PZP
» Szczegóły

Przedmiot Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym (znak sprawy: SZ-222-8/16/2/11/2016) Data ogłoszenia 2016-12-06
Wartość poniżej 750 000 euro (art. 138o PZP)
» Szczegóły

Przedmiot Rezerwacja, zakup i dostarczanie biletów lotniczych wraz z ubezpieczeniem podróży służbowych pracowników Instytutu Transportu Samochodowego. (znak sprawy: SZ-222-7/16/1/11/2016) Data ogłoszenia 2016-11-25
Wartość poniżej 209 000 euro
» Szczegóły

Przedmiot Usługa całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w budynkach i na terenie Instytutu Transportu Samochodowego przy ul. Jagiellońskiej 80 Data ogłoszenia 2016-10-17
Wartość poniżej 750 000 euro (art. 138o PZP)
» Szczegóły

Przedmiot Świadczenie usług hotelarsko-restauracyjnych w związku z organizacją konferencji przez Instytut Transportu Samochodowego Data ogłoszenia 2016-08-25
Wartość poniżej 209 000 euro
» Szczegóły

Przedmiot Świadczenie usług drukowania książek, czasopism oraz materiałów edukacyjnych i reklamowych dla Instytutu Transportu Samochodowego Data ogłoszenia 2016-04-18
Wartość poniżej 209 000,00 Euro
» Szczegóły

Przedmiot Świadczenie usług ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ITS Data ogłoszenia 2016-04-04
Wartość poniżej 209 000,00 Euro
» Szczegóły

Przedmiot Świadczenie kompleksowych usług medycznych dla Instytutu Transportu Samochodowego Data ogłoszenia 2016-03-02
Wartość poniżej 209 000,00 Euro
» Szczegóły

Przedmiot Świadczenie usług ubezpieczenia samochodów i majątku Instytutu Transportu Samochodowego Data ogłoszenia 2016-01-25
Wartość poniżej 209 000,00 Euro
» Szczegóły

Przedmiot Oprogramowanie/narzędzie PreScan służące do symulacji i badań urządzeń pokładowych typu ADAS instalowanych w pojazdach na wczesnym etapie prototypowania. Data ogłoszenia 2015-12-23
Wartość poniżej 207 000,00 Euro
» Szczegóły

Przedmiot Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Instytutu Transportu Samochodowego Data ogłoszenia 2015-12-15
Wartość poniżej 207 000,00 Euro
» Szczegóły

Przedmiot Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostarczenia biletów lotniczych na trasach krajowych i zagranicznych oraz polis ubezpieczeniowych dla pracowników Zamawiającego, na potrzeby służbowych wyjazdów pracowników Instytutu Transportu Samochodowego Data ogłoszenia 2015-11-24
Wartość poniżej 207 000,00 Euro
» Szczegóły

Przedmiot Zamówienie uzupełniające polegające na świadczeniu usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Instytutu Transportu Samochodowego. Data ogłoszenia 2015-09-22
Wartość poniżej 207 000 Euro
» Szczegóły

Przedmiot Drukowanie i dostawa czterech publikacji z cyklu Informator SKP - ITS Dane Techniczne Pojazdów Data ogłoszenia 2015-08-12
Wartość poniżej 207 000 Euro
» Szczegóły

Przedmiot Dostawa oraz wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wraz z infrastrukturą techniczną z uwzględnieniem szczególnych potrzeb instytutu badawczego Data ogłoszenia 2015-07-07
Wartość poniżej 207 000 Euro
» Szczegóły

Przedmiot Świadczenie usług ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Instytutu Transportu Samochodowego Data ogłoszenia 2015-04-10
Wartość poniżej 207 000 Euro
» Szczegóły

Przedmiot Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Instytutu Transportu Samochodowego Data ogłoszenia 2015-03-18
Wartość poniżej 207 000 Euro
» Szczegóły

Przedmiot Ubezpieczenie samochodów Data ogłoszenia 2015-01-20
Wartość poniżej 207000 Euro
» Szczegóły

Przedmiot Świadczenie usług ubezpieczenia samochodów i majątku Instytutu Transportu Samochodowego Data ogłoszenia 2014-12-10
Wartość poniżej 207 000 Euro
» Szczegóły

Przedmiot Dostawa stanowiska badań i pomiarów cyfrowych SZ-222- 10/14/1/11/2014 Data ogłoszenia 2014-11-07
Wartość poniżej 207000Euro
» Szczegóły

Przedmiot Zapewnienie całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w budynkach przy ul. Jagiellońskiej 80 oraz na terenie przyległym Data ogłoszenia 2014-10-23
Wartość poniżej 207 tys. Euro
» Szczegóły

Przedmiot Informacja o dialogu technicznym Data ogłoszenia 2014-10-13
Wartość
» Szczegóły

Przedmiot Wykonanie usługi polegającej na organizacji stacjonarnych szkoleń zawodowych dla kadry oraz instruktorów Ośrodków Szkolenia Kierowców Data ogłoszenia 2014-07-01
Wartość poniżej 207 000 Euro
» Szczegóły

Przedmiot Dostawa zestawu montażowego przewidzianego do zastosowania w samochodach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych Data ogłoszenia 2014-06-30
Wartość Poniżej 207 000 Euro
» Szczegóły

Przedmiot Dostawa mobilnej instalacji oczyszczania, sprężania i dystrybucji biogazu. Data ogłoszenia 2014-06-13
Wartość powyżej 207 000 Euro
» Szczegóły

Przedmiot Dostawa zestawów montażowych przewidzianych do zastosowania w samochodach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych Data ogłoszenia 2014-06-09
Wartość Poniżej 207 000 Euro
» Szczegóły

Przedmiot Dostawa mobilnej instalacji oczyszczania, sprężania i dystrybucji biogazu Data ogłoszenia 2014-03-26
Wartość powyżej 207 000 euro
» Szczegóły

Przedmiot dostawa samochodu osobowego Data ogłoszenia 2014-03-05
Wartość poniżej 207000 Euro
» Szczegóły

Przedmiot UBEZPIECZENIE SAMOCHODÓW SZ-222-1/14/1/1/2014 Data ogłoszenia 2014-01-27
Wartość poniżej 200 000 Euro
» Szczegóły

Przedmiot Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Centrum Edukacji Dzieci i Młodzieży w Obszarze Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego włącznie z przedmiarami robót oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych Data ogłoszenia 2013-12-06
Wartość Powyżej 1 mln PLN
» Szczegóły

Przedmiot UBEZPIECZENIE SAMOCHODÓW I MAJĄTKU INSTYTUTU TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO Data ogłoszenia 2013-12-04
Wartość poniżej 200 000 Euro
» Szczegóły

Przedmiot Dostawa systemu pomiaru emisji zanieczyszczeń z silników o zapłonie iskrowym i samoczynnym pojazdów samochodowych na hamowni podwoziowej Data ogłoszenia 2013-11-12
Wartość powyżej 200 000 Euro
» Szczegóły

Przedmiot UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ INSTYTUTU TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO ITS/SZ-222-36/13/2/11/2013 Data ogłoszenia 2013-11-07
Wartość poniżej 200 000 Euro
» Szczegóły

Przedmiot Drukowanie książki Data ogłoszenia 2013-09-26
Wartość Poniżej 200 000 Euro
» Szczegóły

Przedmiot Dostawa samochodów osobowych przeznaczonych do przebudowy w celu dostosowania do kierowania przez osoby niepełnosprawne (SZ-222-33/13/1/9/2013). Data ogłoszenia 2013-09-11
Wartość ponizej 200 000 Euro
» Szczegóły

Przedmiot Dostawa systemu do obsługi procesów egzaminowania kandydatów na kierowców wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich Data ogłoszenia 2013-08-22
Wartość poniżej 200 000 Euro
» Szczegóły

Przedmiot Dostawa samochodów osobowych przeznaczonych do przebudowy w celu dostosowania do kierowania przez osoby niepełnosprawne ITS/SZ-222-31/13/3/8/2013 Data ogłoszenia 2013-08-13
Wartość poniżej 200 000 Euro
» Szczegóły

Przedmiot Roboty dodatkowe polegające na rozbiórce i wzniesieniu fragmentu ściany sanitariatu oraz na pracach tynkarskich i malarskich mających na celu doprowadzenie wcześniej istniejących ścian do standardu nowopowstałych ścian w budynku frontowym Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 80 (remont jest realizowany na podstawie umowy z Wykonawcą z dnia 21 czerwca 2013 roku o numerze ewidencyjnym 40/2013. Data ogłoszenia 2013-08-08
Wartość poniżej 5 000 000 Euro
» Szczegóły

Przedmiot Rozbudowa maszyn wytrzymałościowych Instron 8802 i Instron 8874 będących na wyposażeniu CBM/ITS Data ogłoszenia 2013-08-02
Wartość poniżej 200 000 Euro
» Szczegóły

Przedmiot Roboty dodatkowe polegające na rozbiórce posadzek i ścian gipsowych oraz na położeniu nowych posadzek i wzniesieniu nowych ścian w budynku frontowym Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 80 (remont jest realizowany na podstawie umowy z Wykonawcą z dnia 21 czerwca 2013 roku o numerze ewidencyjnym 40/2013). Data ogłoszenia 2013-08-02
Wartość poniżej 5 000 000 Euro
» Szczegóły

Przedmiot Dostawa samochodów osobowych przeznaczonych do przebudowy w celu dostosowania do kierowania przez osoby niepełnosprawne Data ogłoszenia 2013-08-01
Wartość poniżej 200 000 EURO
» Szczegóły

Przedmiot Przeprowadzenie badań opinii kierowców i dzieci Data ogłoszenia 2013-07-26
Wartość poniżej 200 000 Euro
» Szczegóły

Przedmiot Dostawa symulatora stanowiska kierowcy do badania możliwości prowadzenia samochodu przez osobę niepełnosprawną ruchowo Data ogłoszenia 2013-07-22
Wartość poniżej 200 000 Euro
» Szczegóły

Przedmiot Sprzedaż, szkolenie, dostawa, montaż i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego fabrycznie nowego zestawu składającego się z systemu do produkcji grafenu wraz z systemem do osadzania cienkich warstw krzemowych metodą chemicznego osadzania z fazy gazowej. Data ogłoszenia 2013-07-16
Wartość powyżej 200 000 Euro
» Szczegóły

Przedmiot Dostawa systemu goniofotometrycznego Data ogłoszenia 2013-07-04
Wartość powyżej 200 000 Euro
» Szczegóły

Przedmiot Dostawa urządzenia badawczego do pomiarów wytrzymałości tylnej belki przeciw-najazdowej w pojazdach kategorii N oraz O Data ogłoszenia 2013-06-25
Wartość poniżej 200 000 Euro
» Szczegóły

Przedmiot Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego wyposażonego w silnik benzynowy. Data ogłoszenia 2013-06-25
Wartość poniżej 200 000 Euro
» Szczegóły

Przedmiot Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego wyposażonego w silnik benzynowy. Data ogłoszenia 2013-06-04
Wartość poniżej 200 000 Euro
» Szczegóły

Przedmiot Wyposażenie i adaptację pomieszczeń biurowych Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, według projektu zawartego w SIWZ. Data ogłoszenia 2013-05-27
Wartość poniżej 200 000 Euro
» Szczegóły

Przedmiot Wykonanie remontu części III piętra tj. sali 317, korytarza i łazienki w budynku frontowym Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 80, zgodnie z dokumentacją projektową. Data ogłoszenia 2013-05-27
Wartość poniżej 5 000 000 Euro
» Szczegóły

Przedmiot Dostawa biurkowego (stolikowego) optycznego spektrometru emisyjnego ze wzbudzaniem iskrowym w osłonie argonu Data ogłoszenia 2013-05-22
Wartość poniżej 200 000 Euro
» Szczegóły

Przedmiot Sprzedaż, szkolenie, dostawa, montaż i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego fabrycznie nowego zestawu aparaturowego składającego się z automatycznego lepkościomierza, automatycznego aparatu do oznaczania składu frakcyjnego metodą destylacji normalnej oraz z automatycznego aparatu z zapłonnikiem elektrycznym do oznaczania temperatury zapłonu w tyglu zamkniętym (metoda Pensky-Martens). Data ogłoszenia 2013-05-06
Wartość poniżej 200 000 Euro
» Szczegóły

Przedmiot Sprzedaż, szkolenie, dostawa, montaż i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego fabrycznie nowego kalorymetru do oznaczania ciepła spalania i wyliczania wartości opałowej substancji stałych i ciekłych z możliwością oznaczania chloru wg PN-EN 15408:2011 oraz DIN 51577 (metoda bomby). Data ogłoszenia 2013-05-06
Wartość poniżej 200 000 Euro
» Szczegóły

Przedmiot Sprzedaż, szkolenie, dostawa, montaż i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego fabrycznie nowego zestawu do wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC). Data ogłoszenia 2013-05-06
Wartość poniżej 200 000 Euro
» Szczegóły

Przedmiot Dostawa systemu do badania materiałów w warunkach temperaturowych o charakterze cyklicznym Data ogłoszenia 2013-05-06
Wartość Powyżej 200 000 Euro
» Szczegóły

Przedmiot Modernizacja posiadanych i zakup nowych stanowisk do badań zmęczeniowych oraz doposażenie w maszynę wytrzymałościową do badań zmęczeniowych Data ogłoszenia 2013-04-24
Wartość powyżej 200 000 Euro
» Szczegóły

Przedmiot Sprzedaż, szkolenie, dostawa, montaż i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego fabrycznie nowej szybkiej kamery wyposażonej w monochromatyczny przetwornik obrazu o rozdzielczości 1 mln pixeli i maksymalnej prędkości zapisu co najmniej 820 000 kl/s. z osprzętem Data ogłoszenia 2013-04-19
Wartość poniżej 200 000 Euro
» Szczegóły

Przedmiot Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy i dodatkowych świadczeń zdrowotnych dla pracowników ITS Data ogłoszenia 2013-03-26
Wartość poniżej 200 000 EURO
» Szczegóły

Przedmiot Dialog techniczny na temat świadczenia usług medycznych Data ogłoszenia 2013-02-22
Wartość nie dotyczy
» Szczegóły

Przedmiot Dostawa systemu goniofotometrycznego Data ogłoszenia 2013-02-20
Wartość Powyżej 200 000 euro
» Szczegóły

Przedmiot Dostosowanie konstrukcyjne pomieszczeń budynku ?ciemni? do zainstalowania urządzeń badawczych (budowa jest realizowana na podstawie umowy z Wykonawcą z dnia 14 czerwca 2012 roku o numerze ewidencyjnym SZ-221-5/2012, na terenie działki nr 9 mieszczącej się w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 80). Data ogłoszenia 2013-02-15
Wartość poniżej 5 000 000 Euro
» Szczegóły

Przedmiot Dostawa tuszy, tonerów i artykułów papierniczych Data ogłoszenia 2012-12-21
Wartość poniżej 200 tys Euro
» Szczegóły

Przedmiot Przygotowanie dodatkowego terenu do użytkowania poprzez wykonanie robót rozbiórkowych budynku wraz z wywozem gruzu z terenu inwestycji oraz z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej. Roboty dodatkowe obejmują także: wymianę trzech opraw oświetleniowych, wykonanie dodatkowego chodnika przy wadze zachodniej, podniesienie poziomu studzienki rewizyjnej przy budynku tachografu oraz wymianę gruntu na części powierzchni przeznaczonej pod drogi. Roboty budowlane zostaną wykonane na terenie wokół stacji diagnostycznej (zagospodarowanie terenu wokół stacji diagnostycznej realizowane jest na podstawie umowy z Wykonawcą z dnia 26 lipca 2012 roku o numerze ewidencyjnym 37/2012, na terenie działki nr 9 mieszczącej się w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 80)?. Data ogłoszenia 2012-12-06
Wartość poniżej 200 000 Euro
» Szczegóły

Przedmiot Dozbrojenie niektórych elementów konstrukcyjnych hali diagnostycznej oraz na wykonanie nowych elementów konstrukcyjnych (budowa jest realizowana na podstawie umowy z Wykonawcą z dnia 12 września 2011 roku o numerze ewidencyjnym SZ-221-8/2011, na terenie działki nr 9 mieszczącej się w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 80). Data ogłoszenia 2012-12-06
Wartość poniżej 200 000 Euro
» Szczegóły

Przedmiot UBEZPIECZENIE SAMOCHODÓW I MAJĄTKU INSTYTUTU TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO Data ogłoszenia 2012-12-04
Wartość poniżej 200 000 Euro
» Szczegóły

Przedmiot Wykonanie robót rozbiórkowych oraz demontażu pieców, ich wywiezienie z terenu budowy oraz na zasypanie dołu po kotłowni w piwnicy na terenie wokół stacji diagnostycznej (zagospodarowanie terenu realizowane jest na podstawie umowy z Wykonawcą z dnia 26 lipca 2012 roku o numerze ewidencyjnym 37/2012, na terenie działki nr 9 mieszczącej się w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 80). Data ogłoszenia 2012-11-14
Wartość poniżej 200 000 Euro
» Szczegóły

Przedmiot Wykonanie robót rozbiórkowych fundamentów tachografu i fundamentów po wadze, ich wywiezienie z terenu budowy oraz zasypanie zagłębienia powstałego w wyniku przeprowadzenia w/w robót. Roboty budowlane zostaną wykonane na terenie wokół stacji diagnostycznej (zagospodarowanie terenu wokół stacji diagnostycznej realizowane jest na podstawie umowy z Wykonawcą z dnia 26 lipca 2012 roku o numerze ewidencyjnym 37/2012, na terenie działki nr 9 mieszczącej się w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 80). Data ogłoszenia 2012-11-14
Wartość poniżej 200 000 Euro
» Szczegóły

Przedmiot Sprzedaż, szkolenie, dostawa, montaż i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego fabrycznie nowego systemu monitoringu wizyjnego CCTV.. Data ogłoszenia 2012-11-14
Wartość poniżej 200 000 Euo
» Szczegóły

Przedmiot Dostawa urządzenia do pomiaru stężenia amoniaku w spalinach Data ogłoszenia 2012-11-12
Wartość poniżej 200 000 EURO
» Szczegóły

Przedmiot UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ INSTYTUTU TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO Data ogłoszenia 2012-11-07
Wartość Poniżej 200 tys EURO
» Szczegóły

Przedmiot Sprzedaż, szkolenie, dostawa, montaż i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego fabrycznie nowej kamery termowizyjnej wraz z oprogramowaniem. Data ogłoszenia 2012-11-05
Wartość poniżej 200 000 Euro
» Szczegóły

Przedmiot Sprzedaż, szkolenie, dostawa, montaż i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego fabrycznie nowego wyposażenia do przeprowadzania badan technicznych pojazdów Data ogłoszenia 2012-11-05
Wartość poniżej 200 000 Euro
» Szczegóły

Przedmiot Dostawa systemu do rejestracji pola stanu odkształcenia/naprężenia w zakresie małych deformacji Data ogłoszenia 2012-10-31
Wartość poniżej 200 000 EURO
» Szczegóły

Przedmiot Dostawa urządzenia do pomiarów wymiarów geometrycznych pojazdów samochodowych Data ogłoszenia 2012-10-30
Wartość poniżej 200 000 Euro
» Szczegóły

Przedmiot Wykonanie nowego przyłącza wodociągowego na terenie budowy stacji diagnostycznej (budowa jest realizowana na podstawie umowy z Wykonawcą z dnia 12 września 2011 roku o numerze ewidencyjnym SZ-221-8/2011, na terenie działki nr 9 mieszczącej się w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 80). Data ogłoszenia 2012-10-08
Wartość poniżej 5 000 000 Euro
» Szczegóły

Przedmiot Zapewnienie całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w budynkach przy ul. Jagiellońskiej 80 oraz na terenie przyległym Data ogłoszenia 2012-09-27
Wartość poniżej 200 000 Euro
» Szczegóły

Przedmiot Dostawa Systemu Informatycznego Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (POBR). Data ogłoszenia 2012-08-14
Wartość powyżej 200 000 Euro
» Szczegóły

Przedmiot Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż, szkolenie, dostawę, montaż i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego fabrycznie nowego mikroskopu sił magnetycznych z bipotencjostatem wraz z oprogramowaniem Data ogłoszenia 2012-07-06
Wartość powyżej 200 000 Euro
» Szczegóły

Przedmiot Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zagospodarowanie terenu wokół stacji diagnostycznej (drogi, odwodnienie i oświetlenie terenu), obecnie realizowanej na terenie działki nr 9 mieszczącej się w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 80, zgodnie z dokumentacją projektową. SZ-222-14/12/6/5/2012 Data ogłoszenia 2012-06-25
Wartość poniżej 5 000 000 Euro
» Szczegóły

Przedmiot Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż, szkolenie, dostawę, montaż i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego fabrycznie nowego profilometru optycznego do badania topografii powierzchni-SZ-222-16/12/2/6/2012 Data ogłoszenia 2012-06-25
Wartość poniżej 200 000 Euro
» Szczegóły

Przedmiot Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż, szkolenie, dostawę, montaż i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego fabrycznie nowego defektoskopu do określania stanu uszkodzenia materiału z wykorzystaniem zjawiska emisji magnetoakustycznej - SZ-222-17/12/3/6/2012 Data ogłoszenia 2012-06-25
Wartość poniżej 200 000 Euro
» Szczegóły

Przedmiot Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż, szkolenie, dostawę, montaż i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego fabrycznie nowego defektoskopu do określania stanu uszkodzenia materiału z wykorzystaniem efektu Barkhausena -SZ-222-18/12/4/6/2012 Data ogłoszenia 2012-06-25
Wartość poniżej 200 000 Euro
» Szczegóły

Przedmiot Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż, szkolenie, dostawę, montaż i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego fabrycznie nowej prasy do inkludowania na gorąco -SZ-222-19/12/5/6/2012 Data ogłoszenia 2012-06-25
Wartość poniżej 200 000 Euro
» Szczegóły

Przedmiot Drukowanie plakatów i rozlokowanie na stacjach benzynowych Data ogłoszenia 2012-06-15
Wartość poniżej 200 000 Euro
» Szczegóły

Przedmiot Usługa drukowania materiałów edukacyjnych Data ogłoszenia 2012-06-15
Wartość Poniżej 200 000 EURO
» Szczegóły

Przedmiot Usługa drukowania książek i okładek Data ogłoszenia 2012-05-31
Wartość poniżej 200 000 Euro
» Szczegóły

Przedmiot Roboty dodatkowe do budowy hali diagnostycznej, budowanej przy ul. Jagiellońskiej 80 w Warszawie, polegające na zmianie w konstrukcji hali diagnostycznej, dwuteownika 400 E na dwuteownik T 400. Data ogłoszenia 2012-05-30
Wartość poniżej 5 000 000,00 Euro
» Szczegóły

Przedmiot Wykop starych fundamentów odnalezionych na terenie budowy hali diagnostycznej (budowa jest realizowana na podstawie umowy z Wykonawcą z dnia 12 września 2011 roku o numerze ewidencyjnym SZ-221-8/2011, na terenie działki nr 9 mieszczącej się w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 80). Data ogłoszenia 2012-05-30
Wartość poniżej 5 000 000 Euro
» Szczegóły

Przedmiot Dostawa systemu do rejestracji składowych stanu odkształcenia (naprężenia) w zakresie dużych deformacji Data ogłoszenia 2012-05-23
Wartość Poniżej 200 000 Euro
» Szczegóły

Przedmiot Budowa hali laboratorium i przebudowa istniejącej hali ciemni wraz z infrastrukturą techniczną Data ogłoszenia 2012-05-14
Wartość poniżej 5000000 Euro
» Szczegóły

Przedmiot Przeprowadzenie badań opinii kierowców i dzieci Data ogłoszenia 2012-04-23
Wartość poniżej 200 000 euro
» Szczegóły

Przedmiot Dostawa wideoekstensometru (SZ-222- 7/12/3/3/2012) Data ogłoszenia 2012-03-28
Wartość poniżej 200000Euro
» Szczegóły

Przedmiot Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej zagospodarowania terenu wokół stacji ? drogi, odwodnienie i oświetlenie terenu wokół stacji diagnostycznej obecnie realizowanej na terenie działki nr 9 mieszczącej się w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 80 Data ogłoszenia 2012-03-27
Wartość poniżej 5 000 000,00 Euro
» Szczegóły

Przedmiot Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż, dostawę i montaż analizatora wydzielanych gazów QMS, w celu rozbudowy istniejącego analizatora termicznego NETZSCH STA 449 F3 Jupiter w trybie z wolnej ręki. Data ogłoszenia 2012-03-20
Wartość poniżej 200 000 Euro
» Szczegóły

Przedmiot Dostawa linii diagnostycznej Data ogłoszenia 2012-01-30
Wartość Poniżej 200 tys. Euro
» Szczegóły

Przedmiot Dostawa wideoekstensometru Data ogłoszenia 2012-01-20
Wartość Poniżej 200 000 Euro
» Szczegóły

Przedmiot Dostawa tuszy, tonerów i artykułów papierniczych Data ogłoszenia 2011-11-22
Wartość poniżej 193 000 Euro
» Szczegóły

Przedmiot Drukowanie książek i okładek Data ogłoszenia 2010-10-28
Wartość poniżej 193 000 euro
» Szczegóły

Przedmiot zapewnienie całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w budynkach przy ul. Jagiellońskiej 80 oraz na terenie przyległym. Data ogłoszenia 2010-09-29
Wartość poniżej 193 000 euro
» Szczegóły

Przedmiot Dostawa prototypu urządzenia pokładowego OBU i bramek kontrolnych oraz laboratoryjnego modelu Krajowej Centrali Automatycznego Poboru Opłat (KCAPO) Data ogłoszenia 2009-12-10
Wartość poniżej 206000 Euro
» Szczegóły

Przedmiot Dostawa tuszy, tonerów i artykułów papierniczych Data ogłoszenia 2009-07-22
Wartość poniżej 206000 Euro
» Szczegóły

Przedmiot Drukowanie książek i okładek Data ogłoszenia 2009-06-02
Wartość poniżej 206000 EURO
» Szczegóły

Przedmiot dostawa tuszy, tonerów i artykułów papierniczych Data ogłoszenia 2008-12-02
Wartość poniżej 206 000 Euro
» Szczegóły

Przedmiot usługa drukowania Informatora SKP Dane Techniczne Pojazdów i książki "Badania Techniczne Pojazdów w Świetle Obowiązujących Przepisów" Data ogłoszenia 2008-10-17
Wartość poniżej 206 000 Euro
» Szczegóły

Przedmiot Zapewnienie całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w budynkach przy ul. Jagiellońskiej 80 oraz na terenie przyległym Data ogłoszenia 2008-09-16
Wartość poniżej 206 000 Euro
» Szczegóły

Przedmiot Drukowanie ksiażek i okładek Data ogłoszenia 2008-04-24
Wartość
» Szczegóły

Przedmiot dostawa urządzeń komputerowych Data ogłoszenia 2008-03-31
Wartość poniżej 206000 euro
» Szczegóły

Przedmiot Drukowanie Informatora SKP Dane Techniczne Pojazdów – motorowery, motocykle, pojazdy czterokołowe, ciągniki rolnicze, przyczepy ciężarowe i rolnicze oraz książki ”Badania Techniczne Pojazdów w Świetle Obowiązujących Przepisów” Data ogłoszenia 2007-11-22
Wartość poniżej 211 000 Euro
» Szczegóły

Przedmiot Dostawa analizatora spalin do badania emisji zanieczyszczeń z pojazdów i silników spalinowych Data ogłoszenia 2007-10-12
Wartość
» Szczegóły

Przedmiot Dostawa analizatora spalin do badania emisji zanieczyszczeń z pojazdów i silników spalinowych w rzeczywistych warunkach ruchu Data ogłoszenia 2007-10-12
Wartość
» Szczegóły

Przedmiot Dostawa tuszy, tonerów i artykułów papierniczych Data ogłoszenia 2007-10-05
Wartość
» Szczegóły

Przedmiot Dostawa narkotesterów Data ogłoszenia 2007-10-04
Wartość
» Szczegóły

Przedmiot Ubezpieczenie samochodów i majątku Data ogłoszenia 2007-06-06
Wartość
» Szczegóły

Przedmiot dostawa czasopisma "Nowoczesny Warsztat" Data ogłoszenia 2007-06-06
Wartość
» Szczegóły

Przedmiot dostawa czasopisma "Auto Moto Serwis" Data ogłoszenia 2007-06-06
Wartość
» Szczegóły

Przedmiot dostawa stanowiska do badań odporności materiałów na szoki cieplne Data ogłoszenia 2007-06-06
Wartość
» Szczegóły

Przedmiot usługa drukowania Informatora SKP Dane Techniczne ITS – Samochody osobowe Data ogłoszenia 2007-06-06
Wartość
» Szczegóły

Przedmiot usługa drukowania podręczników Data ogłoszenia 2007-06-06
Wartość
» Szczegóły

Przedmiot dostawa sprężarki gazu ziemnego Data ogłoszenia 2007-06-06
Wartość
» Szczegóły

Przedmiot dostawa laptopów Data ogłoszenia 2007-06-06
Wartość
» Szczegóły

Przedmiot usługa drukowania dwóch atlasów struktur materiałów Data ogłoszenia 2007-06-06
Wartość
» Szczegóły

Przedmiot usługa drukowania czterech numerów kwartalnika BRD w roku 2007 Data ogłoszenia 2007-06-06
Wartość
» Szczegóły

Przedmiot Ubezpieczenie samochodów i majątku Data ogłoszenia 2007-06-06
Wartość 11
» Szczegóły

Przedmiot dostawa czasopisma "Nowoczesny Warsztat" Data ogłoszenia 2007-06-06
Wartość
» Szczegóły

Przedmiot dostawa czasopisma "Auto Moto Serwis" Data ogłoszenia 2007-06-06
Wartość
» Szczegóły

Przedmiot dostawa stanowiska do badań odporności materiałów na szoki cieplne Data ogłoszenia 2007-06-06
Wartość
» Szczegóły

Przedmiot usługa drukowania Informatora SKP Dane Techniczne ITS – Samochody osobowe Data ogłoszenia 2007-06-06
Wartość
» Szczegóły

Przedmiot usługa drukowania podręczników Data ogłoszenia 2007-06-06
Wartość
» Szczegóły

Przedmiot dostawa sprężarki gazu ziemnego Data ogłoszenia 2007-06-06
Wartość
» Szczegóły

Przedmiot dostawa laptopów Data ogłoszenia 2007-06-06
Wartość
» Szczegóły

Przedmiot usługa drukowania dwóch atlasów struktur materiałów Data ogłoszenia 2007-06-06
Wartość
» Szczegóły

Przedmiot usługa drukowania czterech numerów kwartalnika BRD w roku 2007 Data ogłoszenia 2007-06-06
Wartość
» Szczegóły

Przedmiot Usługa drukowania dwóch atlasów struktur materiałów Data ogłoszenia 2007-04-19
Wartość
» Szczegóły

Przedmiot Drukowanie czterech numerów kwartalnika BRD w roku 2007 Data ogłoszenia 2007-04-19
Wartość
» Szczegóły

Przedmiot Dostawa narkotesterów Data ogłoszenia 2007-04-13
Wartość
» Szczegóły

Przedmiot Dostawa laptopów Data ogłoszenia 2007-04-10
Wartość
» Szczegóły

Przedmiot Dostawa sprężarki gazu ziemnego Data ogłoszenia 2007-03-29
Wartość
» Szczegóły

Przedmiot Usługa drukowaia podręczników Data ogłoszenia 2007-03-21
Wartość
» Szczegóły

Przedmiot Drukowanie Informatora SKP Dane Techniczne ITS – Samochody osobowe Data ogłoszenia 2007-03-15
Wartość
» Szczegóły

Przedmiot Drukowanie podręczników. Data ogłoszenia 2007-02-24
Wartość
» Szczegóły

Przedmiot Dostawa stanowiska do badań odporności materiałów na szoki cieplne. Data ogłoszenia 2007-02-23
Wartość
» Szczegóły

Przedmiot Zapewnienie całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w budynkach przy ul. Jagiellońskiej 80 oraz na terenie przyległym Data ogłoszenia 2006-12-20
Wartość
» Szczegóły

Przedmiot Przeprowadzenie badań opinii kierowców i dzieci Data ogłoszenia 2006-12-20
Wartość
» Szczegóły

Przedmiot Przeprowadzenie badań sondażowych kierowców i dzieci Data ogłoszenia 2006-12-20
Wartość
» Szczegóły

Przedmiot UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ INSTYTUTU TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO Data ogłoszenia 2006-12-20
Wartość
» Szczegóły

Przedmiot Zapewnienie całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w budynkach przy ul. Jagiellońskiej 80 oraz na terenie przyległym Data ogłoszenia 2006-12-20
Wartość
» Szczegóły

Przedmiot Przeprowadzenie badań opinii kierowców i dzieci Data ogłoszenia 2006-12-20
Wartość
» Szczegóły

Przedmiot Przeprowadzenie badań sondażowych kierowców i dzieci Data ogłoszenia 2006-12-20
Wartość
» Szczegóły

Przedmiot UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ INSTYTUTU TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO Data ogłoszenia 2006-12-20
Wartość
» Szczegóły

Przedmiot Ubezpieczenie samochodów i mienia. Data ogłoszenia 2006-12-20
Wartość
» Szczegóły

Przedmiot UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ INSTYTUTU TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO Data ogłoszenia 2006-11-17
Wartość
» Szczegóły

Przedmiot Przeprowadzenie badań sondażowych kierowców i dzieci Data ogłoszenia 2006-11-02
Wartość
» Szczegóły

Przedmiot Przeprowadzenie badań opinii kierowców i dzieci Data ogłoszenia 2006-10-13
Wartość
» Szczegóły

Przedmiot Zapewnienie całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w budynkach przy ul. Jagiellońskiej 80 oraz na terenie przyległym. Data ogłoszenia 2006-09-22
Wartość
» Szczegóły

Przedmiot Dostawa sprzętu komputerowego Data ogłoszenia 2006-09-07
Wartość Poniżej 60 000 euro
» Szczegóły

Przedmiot Dostawa samochodu osobowego Data ogłoszenia 2006-09-07
Wartość Poniżej 60 000 euro
» Szczegóły

Przedmiot Dostawa tuszy i tonerów Data ogłoszenia 2006-09-07
Wartość Poniżej 60 000 euro
» Szczegóły

Przedmiot Dostawa artykułów papierniczych Data ogłoszenia 2006-09-07
Wartość Poniżej 60 000 euro
» Szczegóły

Przedmiot Zorganizowanie trzydniowej konferencji dla 100 uczestników. Data ogłoszenia 2006-09-07
Wartość Poniżej 60 000 euro
» Szczegóły

Przedmiot Dostawa oprogramowania Data ogłoszenia 2006-09-07
Wartość Poniżej 60 000 euro
» Szczegóły

Przedmiot Wynajem powierzchni reklamowej wraz z rozmieszczeniem plakatów. Data ogłoszenia 2006-08-27
Wartość Poniżej 60 000 euro
» Szczegóły

Przedmiot Emisja ulotki w prasie Data ogłoszenia 2006-07-17
Wartość Poniżej 60 000 euro
» Szczegóły

Przedmiot Dostawa samochodu osobowego Data ogłoszenia 2006-06-19
Wartość Poniżej 60 000 euro
» Szczegóły

Przedmiot Wykonanie instalacji klimatyzacji w biurowcu Instytutu Transportu Samochodowego Data ogłoszenia 2006-04-28
Wartość Poniżej 60 000 euro
» Szczegóły

Przedmiot Dostawa dwuosiowej maszyny wytrzymałościowej do badań statycznych i dynamicznych Data ogłoszenia 2006-03-18
Wartość Powyżej 130 000 euro
» Szczegóły

Przedmiot Dostawa systemu do badań udarnościowych wraz z komorą temperaturową Data ogłoszenia 2006-03-10
Wartość powyżej 130 000 euro
» Szczegóły

Przedmiot Drukowanie czterech numerów kwartalnika BRD w roku 2006 Data ogłoszenia 2006-02-23
Wartość Poniżej 60 000 euro
» Szczegóły

Przedmiot dostawa samochodu osobowego Data ogłoszenia 2006-01-16
Wartość Poniżej 60 000 euro
» Szczegóły

Przedmiot korekta ogłoszenia - dostawa wózaka widłowego Data ogłoszenia 2006-01-04
Wartość Poniżej 60 000 euro
» Szczegóły

Przedmiot dostawa wózka widłowego Data ogłoszenia 2005-12-30
Wartość Poniżej 60 000 euro
» Szczegóły

Przedmiot Remont pomieszczeń sekretarsko-dyrektorskich i korytarza piwnicy Data ogłoszenia 2005-12-22
Wartość Poniżej 60 000 euro
» Szczegóły

Przedmiot Opracowanie i wdrożenie systemu wspomagającego egzaminowanie kierowców Data ogłoszenia 2005-11-24
Wartość Poniżej 60 tys. euro
» Szczegóły

Przedmiot Ubezpieczenie samochodów i majątku Data ogłoszenia 2005-11-21
Wartość Poniżej 60 tys. euro
» Szczegóły

Przedmiot Dostawa stanowiska do kalibracji tachografów cyfrowych Data ogłoszenia 2005-11-15
Wartość Poniżej 60 tys. euro
» Szczegóły

Przedmiot Zmiana ogłoszenia - Dostawa układu pomiarowego do badania pochłaniania energii uderzenia hełmów ochronnych i kasków sportowych Data ogłoszenia 2005-10-20
Wartość poniżej 60 tys. euro
» Szczegóły

Przedmiot Dostawa układu pomiarowego do badania pochłaniania energii uderzenia hełmów ochronnych i kasków sportowych Data ogłoszenia 2005-10-05
Wartość Poniżej 60 tys. euro
» Szczegóły

Przedmiot drukowanie plakatów i rozlokowanie na tablicach wielkoformatowych Data ogłoszenia 2005-09-13
Wartość poniżej 60 tys. euro
» Szczegóły

Przedmiot Dostawa samochodu osobowego Data ogłoszenia 2005-09-08
Wartość poniżej 60000 euro
» Szczegóły

Przedmiot kreacja kampanii medialnej Data ogłoszenia 2005-08-30
Wartość poniżej 60 tys. euro
» Szczegóły

Przedmiot Sprzedaż paliw silnikowych płynnych Data ogłoszenia 2005-08-29
Wartość poniżej 60 000 euro
» Szczegóły

Przedmiot dostawa serwerów Data ogłoszenia 2005-07-20
Wartość poniżej 60 000 euro
» Szczegóły

Przedmiot dostawa oprogramowania Data ogłoszenia 2005-07-20
Wartość poniżej 60 000 euro
» Szczegóły

Przedmiot obsługa ruchu służbowego Data ogłoszenia 2005-05-16
Wartość poniżej 60 000 euro
» Szczegóły

Przedmiot dostawa agregatu chłodniczego Data ogłoszenia 2005-04-26
Wartość poniżej 60 000 euro
» Szczegóły

Przedmiot dostawa stanowiska rolkowego Data ogłoszenia 2005-03-17
Wartość poniżej 60 000 euro
» Szczegóły

Przedmiot dostawa przyrządów szkoleniowych Data ogłoszenia 2005-03-09
Wartość poniżej 60 000 euro
» Szczegóły

Przedmiot Dostawa spektrometru absorpcji atomowej AAS wraz z piecem grafitowym. Data ogłoszenia 2005-02-22
Wartość poniżej 60 000 euro
» Szczegóły

Przedmiot drukowanie kwartalnika BRD Data ogłoszenia 2005-02-09
Wartość poniżej 60 000 euro
» Szczegóły

Przedmiot Sprzedaż paliw silnikowych płynnych. Data ogłoszenia 2005-01-07
Wartość poniżej 60 000 euro
» Szczegóły

Przedmiot Dostawa Stanowiska Symulacyjnego Data ogłoszenia 2005-01-07
Wartość poniżej 30 000 euro
» Szczegóły

Przedmiot Ubezpieczenie samochodów i majątku Data ogłoszenia 2004-12-03
Wartość poniżej 60 000 euro
» Szczegóły

Przedmiot Sprzedaż paliw silnikowych płynnych. Data ogłoszenia 2004-11-19
Wartość poniżej 60 000 euro
» Szczegóły

Przedmiot Wykonanie oświetlenia terenu. Data ogłoszenia 2004-10-29
Wartość poniżej 30 000 euro
» Szczegóły

Przedmiot Dostawa urzadzeń sieciowych CPV 32420000-3 Data ogłoszenia 2004-10-12
Wartość poniżej 60 000 euro
» Szczegóły

Przedmiot Modernizacja układu do wzorcowania analizatorów spassslin. Data ogłoszenia 2004-09-15
Wartość poniżej 60 000 euro
» Szczegóły

Używamy plików cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych, identyfikacyjnych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu i jednocześnie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zawsze możesz zmienić swoje ustawienia przeglądarki wyłączając obsługę cookies. Informujemy, że wyłączenie plików cookies, utrudni korzystanie z naszej witryny lub może uniemożliwić jej poprawne działanie na Twojej przeglądarce.
Zgadzam się
close