Razem dla nauk technicznych

Władze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego nawiązały współpracę z Instytutem Transporu Samochodowego. Przedmiotem umowy jest popularyzacja wiedzy naukowo-technicznej, inicjowanie i prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych o charakterze interdyscyplinarnym i międzynarodowym.

Nawiązanie współpracy pomiędzy UKSW a ITS ma na celu realizację wspólnie inicjowanych przedsięwzięć naukowych i dydaktycznych w obszarze nauk technicznych.

Galeria