VI Kongres Transportu Publicznego

W dniach 12-13 października w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie zorganizowano VI Kongres Transportu Publicznego z udziałem przedstawicieli Instytutu Transportu Samochodowego.

Podczas tegorocznej edycji kongresu dyskutowano m.in. na temat:

  • transportu publicznego w programie wsparcia rozwoju średnich miast,
  • nowoczesnych rozwiązań i technologii,
  • transport publicznego jako czynnika zwiększającego atrakcyjność miasta jako miejsca do mieszkania i prowadzenia biznesu,
  • systemów rowerów miejskich,
  • implementacji systemów biletowych w oparciu o karty płatnicze,
  • przyszłości systemów parkingowych,
  • polityk przestrzennych i mobilności.

Udział w wydarzeniu wzięli m.in. pracownicy naukowi Instytutu Transportu Samochodowego - dr inż. Tomasz Kamiński, kierownik Centrum Telematyki Transportu ITS, moderował panel pod nazwą „Systemy zarządzania ruchem i ich wpływ na bezpieczeństwo w transporcie publicznym” z udziałem Tadeusza Syryjczyka, byłego ministra transportu, obecnie partnera Zespołu Doradców Gospodarczych TOR.