Dzień informacyjny nt. transportu autonomicznego

W dniu 22 listopada 2017 r. w siedzibie Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej w Warszawie zorganizowano dzień informacyjny poświęcony tematyce transportu autonomicznego w latach 2018-2020 w ramach programu Horyzont 2020. Gospodarzami wydarzenia byli Instytut Transportu Samochodowego i Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej. Przedmiotem eksperckiego spotkania były m.in. zagadnienia dotyczące:

 • projektowania, testowania i certyfikacji oraz regulacji prawnych dotyczących autonomicznego transportu samochodowego i śródlądowego,
 • wykorzystania sieci 5G dla rozwoju transportu autonomicznego,
 • wykorzystania zautomatyzowanych samochodów ciężarowych w realnych operacjach logistycznych,
 • budowy i utrzymania zautomatyzowanej infrastruktury transportowej.

W gronie prelegentów znaleźli się przedstawiciele: Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa,  Krajowego Punktu Kontaktowego i ITS, którzy omówili zagadnienia związane z:

 • planami polskiego rządu w obszarze autonomiczności transportu,
 • kierunkami działań w UE i stanowiskiem rządu w sprawie CAD (ang. connected and autonomous vehicles), czyli pojazdów autonomicznych,
 • wdrażaniem Strategii Komisji Europejskiej w sprawie Jednolitego Rynku Cyfrowego,
 • tematyką transportu autonomicznego w konkursach programu Horyzont 2020 na lata 2018-2020,
 • nowymi podejściami do zamówień publicznych, jako szansy na szybki rozwój transportu innowacyjnego w Polsce,
 • informacją o aktywności Instytutu Transportu Samochodowego w zakresie autonomicznego transportu drogowego, 
 • zasadami składania i oceny wniosków w konkursach obszaru „transport”.


Galeria